گزارش عملکرد ایرانداک

گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران: نیمه نخست سال ۱۳۹۴
نوع گزارش: 
سازمانی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۴ تا شهريور ۱۳۹۴

 

 

فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
گزارش عملکرد پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران: نیمه نخست سال ۱۳۹۴

افزودن دیدگاه