برای دانشجویان آینده

شیرینیِ پژوهش را با آموزش در ایرانداک بیابید!

از کلاس‌ها و درس‌های تکراری خسته شده‌اید؟ در پی پژوهشی واقعی هستید؟ دوست دارید دستاورهای پژوهش شما به کار روند؟ شما را به تحصیل در ایرانداک فرامی‌خوانیم که:

» نامی شناخته شده در علوم و فناوری اطلاعات در جهان است؛

» پژوهش‌ها و رساله‌ها در آن کاربردی و تقاضامحور هستند؛

» آموزش را بر پژوهش استوار ساخته است؛

» اعضای هیئت علمی آن همواره در کنار دانشجویان هستند و در یک فضای پژوهشی نزدیک کار می‌کنند؛

» دانش انباشته‌ای را در پی نزدیک به ۵۰ سال کار علمی و پژوهشی فراهم آورده است؛

» به مانند آزمایشگاه و کارگاه بزرگی است که دستاوردهای شما را به کار می‌گیرد و بارور می‌سازد؛

» و امروز را برایتان با شادکامی و فردایتان را با کامیابی همراه می‌­سازد.