هیئت اجرایی جذب

تلفن داخلی: 
۵۴۴
آدرس: 
پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران - طبقه چهارم- اتاق ۴۱۶

رئیس دبیرخانه: زهرا عقبایی

افزودن دیدگاه