گذشته و آینده پژوهش

   پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها گزارش‌های گذشته‌نگر هستند و پس از پایان پژوهش اطلاع‌رسانی می‌شوند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که گذشته پژوهش در تحصیلات تکمیلی کشور چه بوده است و دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی با راهنمایی و مشاوره استادان چه کرده‌اند. در برابر، پیشنهاده (پروپوزال) پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها برنامه پژوهش‌های دانشگاهی را در آینده بازمی‌نمایند. دسترسی به این اطلاعات ارزشمند، دستاوردهای بسیاری برای نظام علم، فناوری،‌ و نوآوری دارد. با دسترسی به پیشنهاده‌ها، از یک سو پژوهشگران می‌توانند از دوبارگی در کار خود پرهیز یا پژوهش خود را در کنار پژوهش‌های در دست انجام دیگر برنامه‌ریزی کنند و بدین‌سان بهره‌وری ملی در نظام پژوهش را بالا برند. پیشنهاده‌ها نشان می‌دهند که در یک تا سه سال آینده، پژوهش‌های دانشگاهی به کدام سو می‌روند و به کدام یک از نیازها و چالش‌های کشور پاسخ می‌دهند و از سویی، سیاست‌گذاران می‌توانند روند پژوهش‌ها را در آینده، بازبینی و پایش و با سیاست‌های ملی سنجش کنند و اگر نیاز باشد برای سامان آن راهکارهایی بیندیشند.

 

   برای نخستین بار در کشور، اطلاعات کتابشناختیِ نزدیک به ۱۲۵.۰۰۰ پیشنهاده در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در دسترس همگان گذارده شده است. از این پس نیز اطلاعاتِ کتابشناختی پیشنهاده‌ها در «گنج»، ۲۴ ساعت پس از زمان ثبت آنها در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بروز می‌شود. پژوهشگران و سیاست‌گذاران پژوهش، هر دو می‌توانند با دسترسی به اطلاعات بروز این مدارک کلیدی، در پژوهش و سیاست‌گذاری از اطلاعات ارزشمند آنها بهره برند.