مأموریت‌ها و نقش‌های ملی ایرانداک

 

   کار ایرانداک بر پایه اساس‌نامه، در پنج خوشه است: پژوهش، مدیریت اطلاعات علم و فناوری، آموزش، همکاری‌های پژوهشی و اطلاع‌رسانی، و پشتیبانی از سیاست‌گذاری علم و فناوری. این کارها برای سه دسته کاربران انجام می‌شود: پژوهشگران و دانشجویان، سیاست‌گذاران علم و فناوری، و کتابداران و اطلاع‌رسانان. در این چارچوب، ایرانداک دارای مأموریت‌ها و نقش‌هایی ملی است که آن را از همتایان خود متمایز می‌سازد[۱].

 

چکیده این مأموریت‌ها و نقش‌ها عبارت‌اند از:

مأموریت‌های ملی

۱. مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه ایران با:

 • نیازسنجی؛
 • تولید؛
 • انتقال؛
 • ثبت و فراهم‌آوری؛
 • سازمان‌دهی؛
 • مجموعه‌سازی؛
 • ذخیره؛
 • بازیابی؛
 • تضمین کیفیت؛
 • استانداردسازی؛
 • حفظ؛
 • تحلیل؛
 • ارزش‌افزایی؛
 • اشاعه؛
 • بازنمایی؛
 • ترویج؛
 • ترجمه؛
 • کاربرد؛
 • سنجش تأثیر.

۲. پژوهش‌های کاربردی میان‌رشته در مدیریت اطلاعات علمی و فناورانه در زمینه:

 • فناوری اطلاعات؛
 • زبان‌شناسی و اصطلاح‌شناسی؛
 • علوم رایانه؛
 • علم اطلاعات و دانش‌شناسی؛
 • هوش مصنوعی؛
 • هوش کسب‌وکار؛
 • یادگیری ماشین؛
 • پردازش زبان طبیعی؛
 • داده‌کاوی؛
 • متن‌کاوی؛
 • تعامل انسان و ماشین.

۳. گسترش کاربرد فناوری اطلاعات در پژوهش در قلمرو:

 • ابزارهای تخصصی؛
 • سامانه‌های برخط؛
 • راهنماهای برخط؛
 • سواد اطلاعاتی؛
 • آموزش.

۴. گسترش اخلاق و حقوق پژوهش و فناوری اطلاعات با:

 • همانندجویی؛
 • کدهای رفتاری؛
 • زیرساخت­های حقوقی و قانونی مالکیت فکری؛
 • آموزش و مشاوره؛
 • کانون درستی و اخلاق پژوهش؛
 • کارشناسی حقوق فناوری اطلاعات؛
 • مرجع دعاوی مالکیت فکری؛
 • مرجع داوری دستبرد علمی.

۵. گسترش زبان فارسی برای علم در فضای مجازی با:

 • اصطلاح‌نامه‌ها؛
 • فرااصطلاح‌نامه‌ها؛
 • هستان‌شناسی‌ها؛
 • فرهنگ‌ها؛
 • مستند نام‌ها؛
 • پیکره‌های علمی.

۶. رصد و پایش پژوهش و پشتیبانی از سیاست‌گذاری داده محور و مبتنی بر شواهد[۲] با:

 • پایش اطلاعات علم و فناوری؛
 • آینده‌پژوهی؛
 • توصیف،‌ پیش‌بینی، و تجویز؛
 • اطلاعات استراتژیک؛‌
 • اشاعه اطلاعات گزینشی؛
 • گزینه‌سازی سیاستی و قانونی؛
 • آگاهی‌رسانی و مشاوره سیاستی.

۷. بازنمایی علم و فناوری کشور در زمینه:

 • شاخص‌ها؛
 • روندها؛
 • نقشه علمی؛
 • تأثیر.

۸. گسترش و پشتیبانی از دسترسی آزاد به:

 • اطلاعات[۳]؛
 • داده‌ها[۴]؛
 • علم[۵].

۹. گسترش مشارکت با بخش عمومی‌خصوصی (پی.پی.پی.) در:

 • سرمایه‌گذاری؛
 • خدمات.

 

نقش‌های ملی

۱. رصدخانه پژوهش و فناوری

۲. بازار ملی عرضه و تقاضای پژوهش

۳. آرشیو ملی:

 • پیشنهاده‌ها؛
 • پایان‌نامه‌ها؛
 • رساله‌ها؛
 • گزارش‌های دولتی؛
 • گزارش طرح‌های پژوهشی.

۴. مرکز هماهنگ‌کننده اشتراک منابع و همکاری میان کتابخانه‌های دانشگاهی و تخصصی در زمینه:

 • دسترسی مستقیم؛
 • دسترسی غیرمستقیم؛
 • کنسرسیوم‌های خرید منابع؛
 • توسعه منابع انسانی، بهبود سازمانی؛
 • اشتراک دانش و تجربه؛
 • هماهنگی؛
 • استانداردها.

۵. کانون ملی نهادهای اطلاعات جهانی:

 • ترم‌نت[۶]؛
 • ان.دی.ال.تی.دی.[۷]؛
 • اپین [۸].

 


[۱] این یادداشت با هم‌اندیشی استادان و مدیران ایرانداک نوشته شده است.

 data-driven ‎/ evidence-based policy-making [2]‎

[۳] open access

[۴] open data

[۵] open science

[۶] TermNet

[۷] NDLTD

[۸] Asia and Pacific Information Network ‪(APIN)‬