کوزه و مدرک (۱۶ آذر ۱۳۹۵)

 

دانشجویان گرامی ایرانداک

   ۱۶ آذر، روز دانشجو را به شما نوگلان باغ دانش ایرانداک شادباش می‌گویم. دانشجویی هر چند تنها به نام آن هم که باشد، خوب و دست‌کم از بیکاری که بهتر است. شاید زمانی را بیابید که چیزی هم بخوانید و علمی هم بیاموزید و این گنج دانش را که گفته‌اند به از آن به گیتی کجاست، از آنِ خود کنید و پاسخی به آن پرسش دیرین که علم بهتر است یا ثروت بدهید تا بلکه از نگرانی آن بیرون بیاییم و برسیم به کارمان که آب کیمیاست و کوزه‌های آب هم اندک و مدرکی هم اگر به چنگ آید، از پس سال‌ها و خان‌ها، شاید به کار همان کوزه و آب هم نخورد دیگر. پس شتاب کنید که همه چشم به راهیم برای روز شیرین دفاع و از پس آن، دکتر شدن و اگر آبی در آن نباشد،‌ نان کسی هم آجر نمی‌شود. کارها بسیارند از پس از سال‌ها و یکی مرد جنگی خواهد، به از صد هزار. شاد باشید سال‌های سال و کارها کنید، یکی از دیگری بهتر و افتخار بیافرینید برای ایران و ایرانداک که نوبت،‌ نوبت شماست.