پیوند دانشگاه و دولت (۱۴ آبان ۱۳۹۶)

دکتر محمود عسگری‌آزاد (جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور) ۲۳ اسفند ۱۳۹۲:

» دولت ژاپن با ۱۱۰ میلیون نفر جمعیت ۳۰۰ هزار کارمند دارد.

» دولت ایران با ۷۵ میلیون نفر جمعیت ۴۴۱ هزار مدیر ستادی و استانی دارد.

» مدیران دولت ایران نزدیک به یک و نیم برابر کارکنان دولت ژاپن هستند.

 

دکتر مجتبی شریعتی‌نیاسر (معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) ۹ شهریور ۱۳۹۶:

» از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ جمعیت دانشجویان کشور در تحصیلات تکمیلی هشت و نیم برابر رشد کرده است.

» دانشجویان ایران پنج و چهاردهم درصد جمعیت کشور هستند.

» دانشجویان ژاپن دو و دودهم درصد جمعیت این کشور هستند.