خدمات اطلاعات و فناوری اطلاعات

مدیریت اطلاعات علم و فناوری دارای فرایندهای گوناگونی است که سه فرایند کلیدی آن را ثبت، سازمان‌دهی، و اشاعه اطلاعات تشکیل می‌دهند. ثبت اطلاعات از فرایندهای کلیدی برای هر خدمت یا نظام اطلاع‌رسانی است. با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و اطلاعات دیجیتال، این فرایند باید مبتنی بر وب انجام شود. فراهم‌آوری و ثبت یکی نیستند. هر گاه اطلاعات فراهم‌آوری شده را یک مرجع تأیید کند، آن اطلاعات ثبت شده به‌شمار می‌روند. در این سامانه باید همه گونه مدرک علمی و فناورانه را بتوان ثبت کرد. مدارکی مانند مقاله نشریه، مقاله همایش، پایان‌نامه، رساله، گزارش طرح پژوهشی، گزارش دولتی، و گواهی‌نامه اختراع از این مدارک هستند.

در سامانه ثبت:

همه گونه مدارک علمی و فناورانه ثبت می‌شوند؛

می‌توان روش‎های گوناگون ثبت پدیدآور (مانند دانشجو)، ثبت سازمان (مانند دانشگاه)، ثبت تکی مدارک، و ثبت گروهی مدارک را به‌کار برد؛

با سامانه‌های کلیدی دیگر مدیریت اطلاعات مانند نمایه‌سازی و همچنین اشاعه، یکپارچه است؛

کنترل‌های گوناگون‎ برای فیلدهای هر مدرک برای درستی اطلاعات ثبتی انجام می‌شود؛

فهرست‌های مستند نام‌ها مانند نام مکان‎های جغرافیایی، رشته‌ها و‌گرایش‌ها، سازمان‌های دولتی، سازمان‌های غیردولتی و دیگر اطلاعات پایه و اصطلاح‌نامه‌های تخصصی به‌کار می‌روند و بروز می‌شوند؛

می‌توان لایه‌های گوناگون راهبری و کاربری با کارپوشه‌های ویژه با دسترسی‌های گوناگون داشت؛

راهبران می‌توانند مدارک را تأیید و ثبت را تکمیل کنند؛

گزارش‌های گوناگون از ثبت مدارک فراهم می‌شود که راهبری و سیاست‌گذاری سامانه را آسان می‌سازد.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده و تجربه‌های پیشین خود مانند سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله‌، و پیشنهاده؛ چنین سامانه‌هایی را برای مدارک و سازمان‌های گوناگون طراحی و راه‌اندازی کند.

مدیریت اطلاعات علم و فناوری دارای فرایندهای گوناگونی است که سه فرایند کلیدی آن را ثبت، سازمان‌دهی، و اشاعه اطلاعات تشکیل می‌دهند. سازمان‌دهی اطلاعات از فرایندهایی است که جست‌وجوی آسان و بازیابی مؤثر اطلاعات را در پی دارد. اطلاعات بدون سازمان‌دهی، به‌ویژه هنگامی که حجم آن رو به فزونی می‌رود، کاربرد خود را از دست می‌دهد. برای سازمان‌دهی اطلاعات می‌توان آن را نمایه‌سازی کرد. با نمایه‌سازی؛ اطلاعات را تحلیل، طبقه‌بندی، و قابل بازیابی می‌کنند. هدف از نمایه‌سازی اطلاعات، دسترسی بهتر و سریع‌تر به اطلاعات است که از دو راه انجام می‌شود؛ نخست توصیف ویژگی‌های ظاهری مدرک و دوم تحلیل و بازنمایی محتوای آن. نمایه‌سازیِ حرفه‌ای با کاربرد زبان طبیعی یا واژگان کنترل ‌شده، محتوای مدرک را به اصطلاحات نمایه‌ای تبدیل می‌کند. این گونه نمایه‌سازی به شیوه‌هایی استاندارد و هم‌خوانی با سیاست‌هایی از پیش تعیین ‌شده در چارچوب یک نظام نیاز دارد. برون‌داد نمایه‌سازی، حلقه پیوند میان تولید‌کنندگان و کاربران اطلاعات را درست می‌کند. نمایه‌سازی اطلاعات به بازیابی درست اطلاعات کمک می‌کند و بدون آن، بسیاری از اطلاعات بازیابی نمی‌شود. با نمایه‌سازی، یک مدرک در میان شمار بسیاری از مدارک همانند، به‌آسانی بازیابی خواهد شد.

سامانه نمایه‌سازی:

با سامانه‌های کلیدی دیگر مدیریت اطلاعات مانند ثبت و اشاعه یکپارچه است؛

کنترل‌های گوناگون‎ برای فیلدهای هر مدرک برای درستی نمایه‌سازی انجام می‌شود؛

فهرست‌های مستند نام‌ها مانند نام مکان‎های جغرافیایی، رشته‌ها و‌گرایش‌ها، سازمان‌های دولتی، سازمان‌های غیردولتی و دیگر اطلاعات پایه و اصطلاح‌نامه‌های تخصصی را در بر دارد و می‌توان آنها را بروز کرد؛

لایه‌های گوناگون راهبری و کاربری با کارپوشه‌های ویژه با دسترسی‌های گوناگون دارد؛

با شیوه‌های گوناگون کنترل کیفیت هم‌خوانی دارد.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده و پیشینه نمایه‌سازی صدها هزار مدرک، چنین سامانه‌هایی را برای مدارک و سازمان‌های گوناگون طراحی و راه‌اندازی کند.

مدیریت اطلاعات علم و فناوری دارای فرایندهای گوناگونی است که سه فرایند کلیدی آن را ثبت، سازمان‌دهی، و اشاعه اطلاعات تشکیل می‌دهند. فرایند اشاعه، اطلاعات ثبت و نمایه‌سازی شده را به‌دست کاربران می‌رساند. اشاعه اطلاعات با اندازه بزرگ در محیط وب، تنها با سامانه اشاعه اطلاعات شدنی است.

سامانه اشاعه اطلاعات:

با سامانه‌های کلیدی دیگر مدیریت اطلاعات مانند ثبت و نمایه‌سازی یکپارچه است؛

فهرست‌های مستند نام‌ها مانند نام مکان‎های جغرافیایی، رشته‌ها و‌گرایش‌ها، سازمان‌های دولتی، سازمان‌های غیردولتی و دیگر اطلاعات پایه و اصطلاح‌نامه‌های تخصصی را در بر دارد و می‌توان آنها را در بازیابی اطلاعات به‌کار برد؛

لایه‌های گوناگون راهبری و کاربری با کارپوشه‌های ویژه با دسترسی‌های گوناگون دارد؛

واسط کاربری کاربرپسند دارد و با ابزارهای گوناگون مانند رایانه، تبلت،‌ و تلفن همراه هم‌خوان است؛

جست‌وجوی ساده و پیشرفته دارد؛

همه گونه مدارک علمی را می‌تواند هم‌زمان جست‌وجو می‌کند؛

نتایج بازیابی ‎شده در جست‌وجو را بر پایه فیلترهای گوناگون محدود می‌سازد؛

فراداده مدارک بازیابی‏شده در جست‌وجو را بازنمایی می‌کند؛

دسترسی به تمام‎متن مدارک بازیابی‎شده را بر پایه سیاست‌های اشاعه فراهم می‌کند؛

مدارک همانند را پیشنهاد می‌دهد؛

اطلاعات گزینشی را بر پایه درخواست کاربران اشاعه می‌دهد؛

گزارش‌های گوناگونی را از جست‌وجوها و نتایج آنها فراهم می‌کند که راهبری و سیاست‌گذاری سامانه را آسان می‌سازد.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده و پیشینه سال‌ها اشاعه اطلاعات در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)‌، چنین سامانه‌هایی را برای مدارک و سازمان‌های گوناگون طراحی و راه‌اندازی کند.

سازمان‌های گوناگون برای انجام بهتر کار خود باید به مجموعه‌ای روزآمد از اطلاعات علمی و فناورانه در زمینه موضوع کار و مأموریت خود دسترسی داشته باشند تا هنگام نیاز بتوانند آن را به‌کار برند. ساخت چنین مجموعه‌هایی نیاز به دانش و مهارت بسیاری دارد که در بسیاری از سازمان‌ها نیست. چنین سازمان‌هایی می‌توانند از سازمان‌هایی مانند ایرانداک برای طراحی و ساخت پایگاه‌های اطلاعات علمی و فناورانه موضوعی کمک بگیرند.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده و پیشینه سال‌ها مدیریت اطلاعات در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)‌ همچنین طراحی و ساخت پایگاه‌های اطلاعات گوناگون با موضوع‌هایی مانند «علوم تربیتی»، «خزر»، و «زن و پژوهش»؛ چنین پایگاه‌هایی را برای مدارک و سازمان‌های گوناگون طراحی و راه‌اندازی کند.

حجم منابع اطلاعاتی در وب روز به روز افزایش می‌یابد و کاربران در دسترسی به منابع اطلاعاتی با مشکلات فزاینده‌ای روبه‌رو هستند. در این میان، دروازه‌های اطلاعات نقشی کلیدی در دسترسی کاربران به منابع اطلاعاتی با کیفیت و هدایت و راهنمایی آنها به سوی چنین منابعی را در وب دارند. دروازه‌های اطلاعات خدمات و سایت‌های اینترنتی برخطی هستند که فهرست‌های قابل جست‌وجو و قابل مروری را از منابع اینترنتی فراهم می‌کنند. دروازه‌های اطلاعات در حقیقت ابزارهایی موفق برای بازیابی اطلاعات هستند که با ایجاد امکان دسترسی به مجموعه‌ای از منابع معین، با کیفیت، و ارزیابی شده در یک حوزه ویژه به کاربران کمک می‌کنند. دروازه‌های اطلاعات می‌توانند مجموعه‌ای از پیوندها را در یک زمینه نیز در اختیار کاربران بگذارند تا آنها را از جست‌وجوهای تکراری و سرگشتگی در محیط وب رها کنند. فرایندهای انتخاب، ارزیابی، و توصیف منابع موجود در این دروازه‌ها را متخصصان انجام می‌دهند. در دروازه‌های اطلاعات:

شناسایی منابع اینترنتی ملی و جهانی معتبر در زمینه موضوع؛

دسته‌بندی منابع اینترنتی ملی و جهانی معتبر در زمینه موضوع بر پایه نیاز کاربران؛ و

افزایش دسترس­پذیری و استفاده­پذیری منابع اینترنتی در زمینه موضوع انجام می‌شود.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده و پیشینه طراحی و ساخت دروازه اطلاعات علمی، پژوهشی، و فناورانه (در)‌؛ چنین دروازه‌هایی را برای مدارک و سازمان‌های گوناگون طراحی و راه‌اندازی کند.

با فراگیر شدن داده‌های الکترونیکی، کیفیت داده نقشی کلیدی در همه کسب‌وکارها و سازمان‌ها یافته است. کیفیت داده‌ها در فرایندهای کاری،‌ تصمیم‌گیری، و ارتباط و همکاری درون و برون‌سازمانی نیز ارزش بسیاری دارد. هم‌زمان با تغییر ساختار سیستم‌های اطلاعاتی از سلسله مراتبی و یکپارچه به ساختار مبتنی بر شبکه، منابع داده در سازمان‌ها اندازه و دامنه فزاینده‌ای یافته است. کیفیت داده‌ها نیز در این فراگرد، پیچیده‌تر و چالشی‌تر شده است. در سیستم‌های اطلاعات شبکه‌ای، فرایندها در بده‌بستان اطلاعات پیچیده‌ای درگیر هستند و بیشتر آنها بر پایه درون‌دادها بیرون از سیستم کار می‌کنند که از دیدگاه قیاسی ناشناخته هستند. بنابراین اگر کیفیت هر فرایند و درون‌داد داده‌ها به آن، کنترل شده نباشد، کیفیت داده‌هایی که در سراسر سیستم اطلاعات جریان دارند، می‌تواند به‌زودی کاهش یابند. از سوی دیگر، سیستم های اطلاعات شبکه‌ای، فرصت‌های تازه‌ای را برای مدیریت کیفیت داده‌ها فراهم می‌کنند که از میان آنها می‌توان از دسترسی به گستره بزرگ‌تری از منابع داده و توانایی گزینش و مقایسه اطلاعات از منابع گوناگون برای تشخیص و درست کردن خطاها و در نتیجه، بهبود کیفیت داده‌ها نام برد. از جمله ابعاد کیفیت داده‌ها می‌توان به دقت، جامعیت، ثبات، و بروز بودن اشاره کرد. مدل‌های گوناگونی در زمینه کیفیت داده طراحی شده‌اند. افزون بر این، در کیفیت داده، حوزه‌های گوناگون دیگری نیز درگیر هستند که باید بدانها توجه داشت.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده و پیشینه‌ای نزدیک به نیم‌سده کار با داده‌های علمی و فناورانه؛ کیفیت داده‌ها را برای پایگاه‌ها و سازمان‌های گوناگون طراحی کند.

سازمان‌‌ها برای انجام کارا و اثربخش مأموریتی که دارند باید بتوانند منابع خود را درست مدیریت کنند. یکی از این منابع، «اطلاعات» است. پاره‌‌ای از این اطلاعات، اطلاعات علمی و فناورانه است. اطلاعات، به‌‌عنوان منبع چهارم در کنار نیروی انسانی یا مهارت‌‌ها، تجهیزات و امکانات فیزیکی، و منابع مالی یکی از درون‌‌دادهای کلیدی هر سازمان به‌‌شمار می‌‌رود که مانند دیگر منابع، کارایی سازمان در کاربست اطلاعات نیز نیاز به مدیریت آن دارد. مدیریت اطلاعات اشاره به هر آنچه دارد که برای به‌‌دست آوردن اطلاعات مناسب، از راه مناسب، برای شخص مناسب، و برای انجام کار مناسب انجام می‌‌شود. ارزش این اطلاعات از چهار سو سنجیده می‌‌شود:

پیوند: اطلاعات باید با موضوع یا چالش، پیوند مستقیم داشته باشد به‌‌گونه‌‌ای که تصمیم‌‌گیرنده را از سرگردان شدن در مجموعه‌‌ای از اطلاعات برای یافتن اطلاعات درست بی‌‌نیاز سازد.

درستی: بهتر است اطلاعات به‌‌طور کامل درست باشد، ولی درستی کامل پرهزینه است، بنابراین در عمل به‌‌جز برای بخشی از اطلاعات، درستی کامل نادیده گرفته و بسته به نوع آن به لایه‌‌های پایین‌‌تری از درستی بسنده می‌‌شود.

روزآمدی: اطلاعات باید بروز باشد و به‌‌هنگام و در زمان مناسب در دسترس قرار گیرد.

جامع و مانع بودن: اطلاعات در حالی که باید موضوع یا چالش را کامل تشریح کند، نباید فرد را در دریایی از داده‌‌ها غرق کند. بهتر است کاربر بتواند اندازه جزئیات دلخواه را خود تعیین کند.

تأمین چنین اطلاعاتی در سازمان‌‌ها به‌‌گونه‌‌ای که ویژگی‌‌های یاد شده را داشته باشد، نیاز به طراحی خدمات اطلاع‌‌رسانی دارد که برخی از مهم‌‌ترین ویژگی‌‌های آن عبارت‌‌اند از:

تأکید بر ارائه اطلاعات؛

کاربران محدود و کمابیش ثابت؛

قلمرو موضوعی اندک؛

مجموعه کوچک؛

تأمین امنیت اطلاعات؛

پیوند با مأموریت سازمان.

خدمات اطلاع‌‌رسانی را واحدها یا مراکز اطلاع‌‌رسانی انجام می‌‌دهند که با نام‌‌هایی گوناگون مانند کتابخانه، مرکز اطلاعات، یا مرکز اسناد شناخته می‌‌شوند. وظایف همیشگی چنین واحدها یا مراکزی گرداوری، سازمان‌‌دهی، ذخیره، بازیابی، اشاعه، و تولید اطلاعات هستند.

مراکز اطلاعات می‌‌توانند محصولات گوناگونی را برای پاسخ به نیازهای اطلاعاتی کاربران خود فراهم کنند. مهم‌‌ترین محصول آنها تأمین دسترسی به اطلاعات سازمان‌‌یافته برای کاربران است. این دسترسی که به مفهوم آزادی و امکان استفاده از اطلاعات معنا می‌‌شود، ممکن است با نگهداری منابع در محل یا از طریق ایفای نقش درگاه برای کاربران انجام شود.

مراکز اطلاعات پس از تشخیص و تعیین نیازهای اطلاعاتی کاربران و مخاطبان خود، به شیوه‌‌های گوناگون به این نیازها پاسخ می‌‌دهند. ساخت مجموعه پایه برای نیازهای کلیدی، ذخیره و بازیابی اطلاعات بر پایه درخواست کاربران، اشاعه اطلاعات گزینشی، ترجمه اطلاعات، روبرداری، آموزش کاربران، آگاهی‌‌رسانی جاری، ارجاع به منابع، بررسی‌‌های انتقادی، انتشار گزیده‌‌ها و مجموعه‌‌های اطلاعات، پیوندسازی میان کاربران، انتشار کتابشناسی‌‌ها، انتشار نمایه‌‌نامه‌‌ها و چکیده‌‌نامه‌‌ها، نگارش اصطلاح‌‌نامه‌‌ها، و مانند آنها از جمله کارهای مراکز اطلاعات برای پاسخ به نیازهای کاربران هستند.

با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات به‌‌ویژه اینترنت، مراکز اطلاع‌‌رسانی افزون بر انجام کارهای همیشگی خود با کاربرد این فناوری، کارکردهای تازه‌‌ای نیز ایفا می‌‌کنند. فناوری اینترنت و وب۲ پیوند میان افراد و سازمان‌‌ها را آسان کرده است. خدماتی مانند لیست پستی، گروه‌‌های بحث، تبادل اخبار، تبلیغ کنفرانس‌‌ها، برگزاری کنفرانس‌‌های مجازی، دسترسی به منابع اطلاعات خارجی با معرفی پیوندهای مرتبط، راه‌‌اندازی گروه‌‌ها و جمعیت‌‌های تخصصی مجازی، آموزش الکترونیکی، و... از جمله برخی از خدمات چنین مراکزی هستند.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده و پیشینه‌‌ای نزدیک به نیم‌‌سده خدمات اطلاع‌‌رسانی علم و فناوری در کشور؛ مراکز اطلاعات علمی و فناورانه را برای موضوع‌‌ها و سازمان‌‌های گوناگون طراحی و راه‌‌اندازی کند.

امروزه همه سازمان‌‌ها دارای وب‌سایت هستند و در چارچوب آن به ارائه اطلاعات به مخاطبان و ذی‌‌نفعان و همچنین پیوند با آنان در کنار انجام برخی از فرایندها می‌‌پردازند. وب‌سایت‌‌های سازمانی اگر به‌‌درستی طراحی و ساخته نشوند، در انجام کارکرد خود ناکام خواهند بود.‌‌ کامیابی وب‌سایت‌‌ها در گرو محتوانی آنها و سازمان‌‌دهی درست این محتواست. محتوای وبسایت‌‌ها در بر دارنده اطلاعات، قابلیت‌‌ها، و خدماتی است که در آن ارائه می‌‌شوند. پدید آوردن وبسایت پنج گام کلیدی دارد: نیازسنجی، طراحی، تولید، ارزیابی، و نگه‌‌داری. در گام نیازسنجی، شناخت مخاطبان و هدف‌‌های وبسایت انجام می‌‌شود. گام طراحی نیز، خود دارای چهار کار کلیدی معماری اطلاعات؛ واکاوی و بررسی امکان‌‌پذیری فنی سیستم‌‌ها؛ طراحی رابط‌‌های کاربر؛ و نمونه‌‌سازی رابط‌‌ها و ارزیابی قابلیت استفاده پایگاه است. در میان این کارها، معماری اطلاعات درباره واکاوی و تشریح محتوای ویژه‌‌ای است که بناست پایگاه وب بدان بپردازد. برای این کار، باید سلسله مراتب و گروه‌‌بندی اطلاعات پایگاه بررسی ‌‌شود. معماری اطلاعات دارای چهار گام تدوین فهرست اطلاعات، طراحی ساختار راهبری، بازنمایی فرایندها، وطراحی شکل نمایش اطلاعات است. طراحی‌‌ رابط‌‌های کاربر و همچنین نمونه‌‌سازی و ارزیابی از دیگر گام‌‌های طراحی هستند.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده و پیشینه‌‌ای نزدیک به ۲۰ سال کار روی وبسایت‌‌ها و با و‌ب‌سایتی که سال‌‌هاست در میان برترین وب‌سایت‌‌های ایران و جهان است؛ وب‌سایت سازمان‌‌های گوناگون را بر پایه رویکردهای روز؛ تحلیل، طراحی، و راه‌‌اندازی کند.

بسیاری از منابع پیشین و همچنین منابعی که وارد هر سازمان می‌‌شوند، چاپی هستند. ولی رویکرد خدمات اطلاع‌‌رسانی در بلندمدت، گذار به آرشیوهای دیجیتال است. از این رو، باید منابع چاپی موجود و تازه را دیجیتال‌‌سازی کرد و از آنها آرشیو دیجیتال ساخت. آرشیو دیجیتال، مجموعه‌‌ای از منابع اطلاعات دیجیتال است که یا از آغاز دیجیتال بوده‌‌اند یا در اصل قالب دیگری داشته‌‌اند و سپس دیجیتال شده‌‌اند. دیجیتال‌‌سازی، فرایند تبدیل نسخه‌‌های چاپی به نسخه‌‌های دیجیتال را در بر می‌‌گیرد. با ساخت آرشیو دیجیتال در سازمان:

به مدارک و پرونده‌‌های دیجیتال از هر کجا دسترسی آسان و سریع هست؛

به جابه‌‌جایی فیزیکی مدارک و پرونده‌‌ها نیازی نخواهد بود.

مدارک و پرونده‌‌های دیجیتال را به‌‌آسانی و با سرعت می‌‌توان کنترل کرد؛

پاسخ‌‌گویی به مراجعان بهتر می‌‌شود؛

در نیروی انسانی و فضای بایگانی و همچنین مصرف کاغذ صرفه‌‌جویی می‌‌شود؛

با طبیعت سازگاری پدید می‌‌آید.

فرایند دیجیتال‌‌سازی با انتخاب مدارک چاپی آغاز می‌‌شود. این مدارک برای دیجیتال‌‌سازی آماده می‌‌شوند و نسخه اولیه دیجیتال آنها درست می‌‌شود. سپس نسخه دیجیتال، بهینه‌‌سازی و کنترل کیفیت می‌‌شود. در پایان نیز نسخه‌‌های دیجیتال به شیوه‌‌های گوناگون ذخیره و حفظ می‌‌شوند.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان کارآزموده و پیشینه‌‌ای نزدیک به ۲۰ سال در دیجیتال‌‌سازی بیش از ۵۰ میلیون برگ، پروژه‌‌های بزرگ دیجتال‌‌سازی را برای سازمان‌‌ها به انجام برساند.

مدیریت اطلاعات علم و فناوری دارای فرایندهای گوناگونی است که سه فرایند کلیدی آن را ثبت، سازمان‌‌دهی، و اشاعه اطلاعات تشکیل می‌‌دهند. سازمان‌‌دهی اطلاعات از فرایندهایی است که جست‌‌وجوی آسان و بازیابی مؤثر اطلاعات را در پی دارد. اطلاعات بدون سازمان‌‌دهی، به‌‌ویژه هنگامی که حجم آن رو به فزونی می‌‌رود، کاربرد خود را از دست می‌‌دهد. برای سازمان‌‌دهی اطلاعات می‌‌توان آن را نمایه‌‌سازی کرد. با نمایه‌‌سازی؛ اطلاعات را تحلیل، طبقه‌‌بندی، و قابل بازیابی می‌‌کنند. هدف از نمایه‌‌سازی اطلاعات، دسترسی بهتر و سریع‌‌تر به اطلاعات است که از دو راه انجام می‌‌شود؛ نخست توصیف ویژگی‌‌های ظاهری مدرک و دوم تحلیل و بازنمایی محتوای آن. نمایه‌‌سازیِ حرفه‌‌ای با کاربرد زبان طبیعی یا واژگان کنترل ‌‌شده، محتوای مدرک را به اصطلاحات نمایه‌‌ای تبدیل می‌‌کند. این گونه نمایه‌‌سازی به شیوه‌‌هایی استاندارد و هم‌‌خوانی با سیاست‌‌هایی از پیش تعیین ‌‌شده در چارچوب یک نظام نیاز دارد. برون‌‌داد نمایه‌‌سازی، حلقه پیوند میان تولید‌‌کنندگان و کاربران اطلاعات را درست می‌‌کند. نمایه‌‌سازی اطلاعات به بازیابی درست اطلاعات کمک می‌‌کند و بدون آن، بسیاری از اطلاعات بازیابی نمی‌‌شود. با نمایه‌‌سازی، یک مدرک در میان شمار بسیاری از مدارک همانند، به‌‌آسانی بازیابی خواهد شد.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده و پیشینه‌‌ای نزدیک به نیم‌‌سده در نمایه‌‌سازی صدها هزار مدرک، پروژه‌‌های بزرگ نمایه‌‌سازی اسناد و اطلاعات علمی و فنی را برای موضوع‌‌ها، مدارک،‌‌ و سازمان‌‌های گوناگون به انجام برساند.

کاربران برای پاسخ به نیازهای اطلاعاتی خود در زمینه‌‌های گوناگون باید به پایگاه‌‌های اطلاعات گوناگون مراجعه کنند. این کار می‌‌تواند دشوار باشد، زیرا نیاز است که کاربر هر روزه این سرکشی را انجام دهد و زمانی را برای آن بگذارد. برای برخی از کاربران که دارای سمت‌‌های مدیریت هستند، این دشواری بنا بر کمبود زمان، بیشتر است. اشاعه گزینشی اطلاعات پاسخ به این چالش است. در این خدمت، نیازهای اطلاعاتی یک کاربر یا دسته‌‌ای از کاربران شناسایی یا دریافت و اطلاعات تازه در یک زمان‌‌بندی برای ایشان فرستاده می‌‌شود. بدین ترتیب، کاربران گوناگون، اطلاعات علمی و فناورانه را که برای پژوهش یا کار خود نیاز دارند، به‌‌موقع دریافت می‌‌کنند.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان کارآزموده و پیشینه‌‌ای نزدیک به نیم‌‌سده خدمات اطلاع‌‌رسانی و داشتن گنجینه‌‌ای بزرگ از اطلاعات علم و فناوری، تازه‌‌ترین اطلاعاتی را که کاربران نیاز دارند، در یک زمان‌‌بندی در اختیار ایشان بگذارد.

سامانه اطلاعات مکانی (جی. آی. اس.)، مجموعه‌‌ای از زیرساخت‌‌ها و ابزارهای رایانه‌‌ای برای گردآوری، ذخیره‌‌سازی، تغییر، مدیریت، تحلیل، و نمایش داده‌‌های مکانی است. چنین سامانه‌‌ای می‌‌تواند با مصورسازی، طرح پرسش، و تحلیل و تفسیر دادگان به درک هر چه بهتر از روندها، الگوها، و پیوندهای میان آنها کمک کند. چنین سامانه‌‌ای برای همه سازمان‌‌ها و در همه صنایع که به گونه‌‌ای با اطلاعات مکانی سروکار دارند سودمند است. سامانه اطلاعات مکانی با فناوری‌‌های نوپدید همچون پردازش ابری و تلفن‌‌های هوشمند وارد گام تازه‌‌ای شده و از یک نرم‌‌افزار سنتی مبتنی بر میز کار به خدمتی وب‌‌بنیاد تبدیل شده است که همه می‌‌توانند در همه جا بدان دسترسی داشته باشند. این دسترسی کاربرد سامانه را افزایش چشم‌‌گیری می‌‌دهد و ارتباطات سریع‌‌تر، تصمیم‌‌گیری‌‌های بهتر، و صرفه‌‌جویی در هزینه‌‌ها را در پی می‌‌آورد.

سامانه اطلاعات مکانی وب‌‌بنیاد یک سامانه اطلاعات توزیع شده است که دست‌‌کم از یک خدمت‌‌دهنده و یک خدمت‌‌گیرنده درست می‌‌شود. خدمت‌‌دهنده خدمات را در حوزه اطلاعات مکانی ارائه می‌‌کند و خدمت‌‌گیرنده می‌‌تواند با مرورگر اینترنت، نرم‌‌افزارهای مبتنی بر میز کار یا نرم‌‌افزارهای مبتنی بر گوشی‌‌های هوشمند و تبلت‌‌ها از خدمت‌‌دهنده درخواست خدمت کند. بدین گونه خدمات مکانی در دسترس همگان در درون و بیرون سازمان گذاشته می‌‌شود.

سامانه‌‌های اطلاعات مکانی وب‌‌بنیاد با کاربرد اینترنت به‌‌عنوان بستری برای مبادله و دسترسی به اطلاعات می‌‌توانند مزایای زیر را به همراه داشته باشند:

دسترسی در همه جا و از همه جا؛

راحتی در کاربردهای گوناگون؛

خدمت‌‌دهی هم‌‌زمان به شمار بسیاری از کاربران؛

سازگاری بهتر با سیستم عامل‌‌های گوناگون؛

کاهش هزینه‌‌ سرانه کاربران.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، سامانه‌‌های اطلاعات مکانی وب‌‌بنیاد را برای موضوع‌‌ها و سازمان‌‌های گوناگون طراحی و راه‌‌اندازی کند.

سامانه‌‌های پیشنهاددهنده یا توصیه­‌گر (recommender systems) سامانه‌‌هایی هستند که با تحلیل رفتار کاربر، مناسب‌‌ترین مورد (داده، اطلاعات، کالا، و...) را به وی پیشنهاد می­‌کنند. این سامانه‌‌ها رویکردی نوین برای رویارویی با چالش اندازه روزافزون اطلاعات هستند. این سامانه‌‌ها به کاربران خود کمک می‌‌کنند تا در میان حجم بزرگی از اطلاعات، بهتر و سریع‌‌تر به هدف خود نزدیک شوند.

کارکرد سامانه‌‌های پیشنهاددهنده را می­‌توان مانند سامانه‌‌های تصمیم­یار (Decision Support System: DSS) دانست. به گفته دیگر سامانه‌‌های پیشنهاددهنده گونه‌‌ای از سامانه‌‌های تصمیم‌‌یار هستند که کاربر خود را در گرفتن تصمیم یاری می‌‌کنند. اگر چه کاربر نهایی سامانه‌‌های تصمیم‌‌یار، مدیران ارشد یا میانی یک سازمان هستند، کاربری سامانه‌‌های پیشنهاددهنده کرانه‌‌ای ندارد و همگان آن را به‌‌کار می‌‌برند. این سامانه‌‌ها را می‌‌توان در:

تجارت الکترونیک (توصیه محصولات و خدمات گوناگون)؛

شبکه‌سازی (یافتن افراد خبره در یک زمینه ویژه و یا کسانی که در رویارویی با شرایط همانند، تجربه‌‌ای دارند و راهکارهایی یافته‌‌اند)؛

کتابخانه‌­های دیجیتال (یافتن کتاب، مقاله، و دیگر مدارک)؛

پزشکی (انتخاب پزشک متناسب با شرایط بیمار، انتخاب دارو، و ...)؛ و

مدیریت ارتباط با مشتری (یافتن راهکارهایی برای حل مشکلات تولیدکننده و مصرف‌‌کننده در زنجیره تأمین) به‌‌کار برد.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود و آزمایشگاه سامانه‌‌های تصمیم‌‌یار، سامانه‌‌های پیشنهاد دهنده را برای زمینه‌‌ها و سازمان‌‌های گوناگون طراحی و راه‌‌اندازی کند.

یادگیری ماشین با این پرسش سروکار دارد که چگونه می‌‌توان سامانه‌‌ای درست کرد که از تجربه، یاد بگیرد و عملکرد خود را بهبود بخشد. یادگیری ماشین زمینه پژوهشی و کاربردی بسیار پویا و پرکار از هوش مصنوعی در علوم کامپیوتر است که کاربردهای بسیاری در تمام زمینه‌‌ها و رشته‌‌ها مانند کنترل روبات‌‌ها، تشخیص گفتار، شناسایی متن، پردازش داده‌‌های اینترنتی، بیوانفورماتیک، بازی‌‌های رایانه‌‌ای، پزشکی، پیش‌‌بینی بازار بورس، و تشخیص سوء استفاده از کارت‌‌های اعتباری دارد.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، الگوریتم‌‌های یادگیری ماشین را در کاربردهای گوناگون طراحی و پیاده‌‌سازی کند.

کلان‌‌داده، حجم بزرگی از داده‌‌هاست که پردازش آن با پایگاه داده و ابزارهای پردازش و تحلیل معمول شدنی نیست. ارزش نهفته در کلان‌‌داده بسیار بالاست و از این رو، همچون یک دارایی ملی و سازمانی شناخته می‌‌شود. تحلیل و کاربرد داده‌‌ها عاملی کلیدی برای رقابت و رشد سازمان‌‌ها و همچنین مزیت رقابتی در کسب‌‌وکارها، پیشران نوآوری، و دارای تأثیر مثبت اجتماعی است. توانایی واکاوی، بیرون کشیدن اطلاعات، و تصمیم‌‌گیری بر پایه کلان‌‌داده، از هدف‌‌های کلیدی سامانه‌­های تحلیل کلان‌‌داده هستند. اندازه، گوناگونی، و تغییرات در داده‌­ها از چالش‌­های بنیادین تحلیل کلان‌‌داده به‌‌شمار می‌‌روند که چاره آنها کاربرد مجموعه‌‌ای از فناوری‌‌های کلان‌‌داده است. کاربردهایی مانند بخش‌‌بندی، واکاوی احساس و دیدگاه، و پیشنهاد محصول بر پایه ویژگی مشتریان و کاربران از کاربردهای این سامانه‌‌هاست.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، سامانه‌‌های تحلیل کلان‌‌داده را در کاربردها و برای سازمان‌‌های گوناگون طراحی و پیاده‌‌سازی کند.

با رشد روزافزون داده‌‌ها، دریافت و تحلیل آن برای کشف دانش با روش‌‌های معمول شدنی نیست. هر چند داده‌‌ها افزایش بسیاری یافته‌‌ است، ولی سازمان‌‌ها در تصمیم‌‌گیری، دانش کمتر و کمتری دارند. داده‌‌کاوی برای پاسخ به این چالش پدید آمده است تا بهبود تصمیم­گیری، مشتری­‌یابی، کشف تخلف و تقلب، ارزیابی میزان ریسک و فروش، و کشف الگو و روند را بر پایه داده‌ها فراهم آورد. داده کاوی در زمینه‌‌های گوناگونی کاربرد دارد:

در علوم پزشکی برای پیش‌‌بینی خطر یک عمل جراحی؛

در علوم اجتماعی و سیاسی برای پیش‌‌بینی یا تحلیل نتیجه انتخابات؛

در سازمان برای مدیریت ارتباط با مشتریان؛

در نرم‌‌افزارهای امنیتی برای مانیتورینگ شبکه؛

در بانک برای تخصیص اعتبار به مشتریان و دسته‌‌بندی آنها؛

در امور مالی و اقتصادی برای پیش‌‌بینی قیمت یک یا چند سهام یا شاخص؛

در برنامه‌‌ریزی و مکان‌‌یابی برای سازمان‌‌دهی اقلام فروشگاه‌‌های بزرگ یا تخصیص امکانات شهری؛

در آموزش و پژوهش برای بررسی روند پیشرفت کار.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، داده‌‌کاوی را در زمینه‌‌ها و برای سازمان‌‌های گوناگون انجام دهد.

با پیدایش روش‌های نوین تحلیل، کشف، و تشخیص الگوی داده‌ها (داده‌کاوی)، روش‌های پیش‌بینی فناوری نیز تغییر یافته‌اند. هوشمندی فناوری، کاربرد روش‌هایی است که با آنها می‌­توان داده­‌ها و الگوهای پنهان در نوشتارهای علمی را به دیدگاه‌­ها و بینش‌­ها دگرگون کرد تا برای تصمیم­گیری در حوزه­‌های راهبردی فناوری به کار روند. روش­ها و چارچوب­‌های هوشمندی فناوری، بر بیرون آوردن دانش فناورانه از نوشتارهای علمی با کاربرد روش‌های متن­‌کاوی استوار است. هوشمندی فناوری با فناوری‌کاوی انجام می­‌شود. فناوری­‌کاوی، کاربرد روش‌­ها و ابزارهای متن­کاوی در اطلاعات علم و فناوری مانند پروژه‌های پژوهشی، مقاله‌های علمی، و پروانه‌های اختراع است، که از رهگذر آن دانش و آگاهی درباره فرایندهای نوآوری فناورانه پدید می‌آید. تفاوت میان فناوری‌کاوی و متن‌کاوی در تأکید روش­‌های فناوری‌کاوی روی داده­‌های علم و فناوری است. با فناوری‌کاوی دستاوردهای زیر پدید می‌آیند:

دیده­‌بانی فناوری: فهرست­‌بندی، شناسایی، و تفسیر کار توسعه فناوری؛

هوشمندی رقابتی فناورانه (Competitive Technological Intelligence: CTI): شناسایی اینکه رقیبان یا همتایان در حوزه فناوری چه کارهایی انجام می­‌دهند؟

پیش­بینی فناوری: پیش­بینی رویکردهای احتمالی به توسعه فناوری‌­ها در آینده؛

نگاشت نقشه­ راه فناوری: ردیابی گام­‌های تکاملی در زمینه فناوری­‌های در پیوند و خانواده محصولات؛

ارزیابی فناوری: پیش­‌بینی دستاوردها و پیامدهای غیرمستقیم دگرگونی‌های فناورانه؛

آینده‌­نگری فناوری : برنامه‌­ریزی راهبردی (به‌ویژه در تراز ملی) با تأکید بر اولویت­‌ها و نقش‌های فناوری؛

مدیریت فرایند فناوری: مشارکت دادن افراد برای تصمیم­‌گیری در زمینه فناوری؛

نشانگرها و شاخص­‌های فناوری: سری­‌های زمانی که پیشرفت­‌ها را در زمینه قابلیت­‌های فناورانه ملی (یا در لایه‌های دیگر) ردیابی می­‌کنند.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، فناوری‌کاوی را در زمینه‌ها و برای سازمان‌های گوناگون انجام دهد.

امروزه محیطی که سازمان‌ها در آن کار می‌کنند، با دگرگونی در بازار، رقیبان، نیازهای مشتریان، فناوری‌ها، هنجارهای اجتماعی، و قواعد دولتی بسیار پیچیده‌تر شده است. عواملی گوناگونی در پدید آمدن این دگرگونی‌ها نقش دارند، مانند کاربرد روش‌های نوین بازاریابی، نیاز به ارائه خدمات در لحظه، ورود رقیبان تازه، نیاز به سفارشی‌سازی محصولات و خدمات، کاهش وفاداری مشتریان، حجم بالای داده‌ها و اطلاعات، بسترهای گوناگون فناوری برای ارائه خدمات، قوانین و مقرارت تازه جهانی و ملی، و گسترش شبکه‌های اجتماعی. برای رویارویی با این دگرگونی‌های سازمان‌ها باید چابکی بیشتری در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری داشته باشند. هوش کسب‌وکار پاسخ به این چالش‌ها و مجموعه‌ای از سامانه‌ها و ابزارها است که برای تحلیل داده‌ها و اطلاعات عملکردی سازمان و تبدیل آنها به دانش برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در لایه مدیریت ارشد سازمان به‌کار می‌روند. در سامانه‌های هوش کسب‌وکار باید داده‌های عملکردی سازمان مانند داده‌های ارتباط با مشتریان و مخاطبان و ارائه خدمات به آنها در مجموعه‌ای واحد، و در دوره‌های زمانی گردآوری خودکار شود. سپس با کاربرد ابزارهای تحلیل اطلاعات و داده‌کاوی و سامانه‌های تصمیم‌یار، این داده‌ها تحلیل شوند و برای تصمیم‌گیری در لایه مدیریت ارشد سازمان به‌کار روند. معماری هوش کسب‌وکار دارای این اجزاست:

ابزارهای استخراج، انتقال داده‌ها از منابع اطلاعاتی گوناگون، و بارگذاری آنها در انبار داده؛

انبار داده یا مجموعه‌ای از پایگاه‌های داده موضوعی (غرفه داده)؛

ابزارهای تحلیل و مدیریت عملکرد سازمانی مانند داشبورد دیجیتال؛

ابزارهای داده‌کاوی برای تحلیل اطلاعات سازمانی و تبدیل داده به دانش برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی.

برخی از چالش‌ها و پرسش‌هایی که هوش کسب‌وکار می‌تواند بدانها پاسخ دهد:

آیا روش‌های کنونی بازاریابی در جذب و نگهداشت مشتریان موثر بوده‌اند؟

گروه‌های گوناگون مشتریان و مخاطبان از چه محصولات و خدماتی استفاده می‌کنند؟

فروش محصولات و خدمات چگونه در میان گروه‌های گوناگون مشتریان، کانال‌های گوناگون توزیع، و بخش‌های گوناگون بازار توزیع شده است؟

آیا توزیع‌کنندگان می‌توانند محصولات و خدمات را به‌هنگام به مشتریان و مخاطبان ارائه کنند؟

اگر سرمایه‌گذاری را در بخشی از بازار کاهش دهیم، چه اثری روی سود خواهد داشت؟

اگر رقیبان تازه‌ای به بازار بیایند، چه اثری روی فروش و ارائه خدمات و محصولات خواهند داشت؟

برنامه‌های فروش و بازاریابی چگونه باید تغییر پیدا کنند، اگر بخواهیم گروه‌های جورواجوری از مشتریان را جذب کنیم؟

در پایان با پیاده‌سازی هوش و تحلیل کسب‌وکار می‌توان به سه لایه کلیدی از تحلیل‌ها روی داده‌های سازمانی دست یافت:

تحلیل‌های توصیفی (Descriptive Analytics) که عملکرد کنونی سازمان را نشان می‌دهند و بیشتر ابزارهایی مانند داشبورد دیجیتال و شاخص‌های کلیدی عملکرد را به‌کار می‌برند،

تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده (Predictive Analytics) که بر پایه سامانه‌های پیش‌بینی و تصمیم‌یار بنا شده‎‌اند و می‌توانند رویدادهای فضای کسب‌وکار را با سناریوهای گوناگون در آینده پیش‌بینی کنند،

تحلیل‌های توصیه‌کننده (Prescriptive Analytics) که بر پایه سامانه‌ها و روش‌های داده‌کاوی و هوش مصنوعی درست شده‌اند و می‌توانند راهکارهایی را برای برای رویدادهایی در آینده به مدیران ارشد سازمان پیشنهاد دهند.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود و آزمایشگاه سامانه‌های تصمیم‌یار، سامانه‌های هوش و تحلیل کسب‌وکار سازمانی را در زمینه‌ها و برای سازمان‌های گوناگون انجام دهد.

کاربرد گسترده تجارت الکترونیکی تولید انبوهی از اطلاعات و تراکنش‌ها را در پی داشته و با افزایش خدمات مالی بانک‌ها، جرایم مالی نیز گسترش می‌یابند، به‌گونه‌ای که بانک‌ها، بورس، و بیمه‌­ها سالانه میانگین پنج درصد از درآمد خود را در تقلب‌های مالی از دست می‌دهند که کاهش اعتماد مشتریان را نیز در پی دارد. بر این پایه، داشتن راهکارهایی برای شناسایی تقلب و جلوگیری از بروز آن از اولویت بالایی بر خوردار است. کشف تقلب با طراحی سامانه‌ای جامع و کامل شدنی است که بتواند رفتار کاربران را تحلیل و بررسی کند و افزون بر آن، با یادگیری و پایش پیوسته عملکرد مشتریان، رفتارهای مشکوک را شناسایی و از بروز آن جلوگیری کند. سامانه تشخیص تقلب می‌تواند سرویس یکپارچه‌ای را برای نظارت، پیگیری، و جلوگیری از بروز جرائم فراهم و بستری استوار را مبتنی بر فناوری‌های نوین برای پیاده‌سازی قواعد کشف تقلب درست کند.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، طراحی و ساخت سامانه‌های تشخیص تقلب را در زمینه‌ها و برای سازمان‌های گوناگون انجام دهد.

آموزش­‌های مجازی با تمام مزایایی که برای آن­ها وجود دارد معمولا از پویایی لازم برخوردار نیستند و این سیستم­‌ها، تعامل لازم را برای جذب یادگیرنده برقرار نمی­‌کنند. در واقع در سیستم­‌های آموزش مجازی، یک چالش اساسی این است که این سیستم­‌ها معمولاً فاقد ویژگی‌­های یک کلاس درس واقعی هستند. آن­ها نمی‌توانند به طور خودکار تشخیص دهند که یادگیرندگان چقدر آموخته‌اند، چه چیزی آن­ها را هیجان زده می‌کند، آن­ها هنوز چه چیزهایی را لازم است بدانند، در چه وضعیت انگیزشی قرار دارند، چه نوع شیوه­ آموزشی می‌­تواند نرخ یادگیری را افزایش دهد و در کل ارائه مطالب به یادگیرندگان بدون توجه به عامل­‌های شناختی آن­ها صورت می‌گیرد.

کشف راه‌های جدید برای الهام بخشیدن به یادگیرندگان هدف آموزشی ارزشمندی است. از این رو، گسترش‌دهندگان این نوع سیستم‌­ها لازم است تمرکز خود را بر روی طراحی واسط‌­های کاربری تعاملی، ایجاد و بسط سیستم‌­های خبره برای سنجش فعالیت یادگیرندگان، ساخت مولفه‌­های راهنما برای کمک به پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان و تحلیل نیازهای کاربرها بگذارند. توجه به عامل­‌های شناختی یادگیرنده یکی از مهمترین عواملی است که باید در این نوع سیستم­‌ها لحاظ شود. زمانی که شخصیت، احساس و تفاوت‌­های فردی یادگیرندگان توسط سیستم شناسایی شود و سیستم متناسب با آن­ها با یادگیرندگان تعامل برقرار نماید، یادگیرندگان به آنچه که می‌آموزند بیشتر علاقه­‌مند می‌­شوند. آن­ها احساس می‌کنند فرآیند آموزش معنی‌دار است، اطلاعات را بهتر حفظ می‌کنند و تجربه‌های انگیزشی­شان برای یادگیری بهتر می‌شود و در نهایت کارایی و بازدهی آن­­ها به مراتب بالاتر خواهد رفت.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، شخصی‌سازی محیط­‌های یادگیری الکترونیکی را در زمینه‌ها و برای سازمان‌های گوناگون انجام دهد.

گرایش کاربران به کاربرد منابع الکترونیکی یا دیجیتال که با کاربرد رایانه درست می‌شوند، رشدی روزافزون و همگام با پیشرفت فناوری اطلاعات دارد. از همین رو نیز نشر الکترونیکی همچون ابزاری نوین، جای خود را در کنار نشر کاغذی یا چاپی باز کرده است. نشر الکترونیکی با پیشرفت زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی، پیشرفته و فضای تازه‌ای را برای ناشران و کاربران فراهم کرده که دسترسی بدان‌ها با نشر کاغذی یا چاپی ناشدنی است. برخی از ویژگی‌های یک مدرک الکترونیکی؛ کاربرد فراداده، نشان‌گذاری درون‌متنی، پیوند‌های دسترسی، فایل‌های کناری، انتشار بخش‌های دلخواه، مدیریت دسترسی، بروزرسانی کم‌هزینه، و مانند آنهاست.

کاربرد فرمت PDF برای نشر الکترونیکی چندان گسترده است که جایگزینی برای آن یافت نمی‌شود و ناشران ناگزیر به بهره بردن از آن هستند. ولی در کنار آن، فرمت‌های انعطاف‌پذیر و استانداردی نیز هستند که کاربرد آنها رو به فزونی است. یکی از این فرمت‌ها، EPUB است که استانداری باز و رایگان و در دسترس همگان است و با ویژگی DRM به محتوا وابسته نیست.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان کارآزموده خود و دو دهه تجربه در این زمینه، نشر الکترونیکی اسنادی مانند کتاب، مقاله، و گزارش را در زمینه‌ها و برای سازمان‌های گوناگون انجام دهد.

شبکه‌های اجتماعی مجازی یا شبکه‌های اجتماعی جایی هستند که اعضا خود را به دیگران معرفی می‌کنند و با دیگر اعضا پیوندی دو و چندسویه می‌یابند و به عضویت گروه‌های گوناگون درمی‌آیند. این شبکه‌ها که در دهه گذشته رشد روزافرونی داشته‌اند، جای خود را در پیوندهای اجتماعی مردم باز کرده‌اند. شبکه‌های اجتماعی جایی برای نشر اندیشه‌ها و به‌اشتراک گذاردن دیدگاه‌ها و تجربه‌هاست. در شبکه‌های اجتماعی همگانی، همه جور کاربران با گرایش‌های گوناگون حضور دارند. در کنار این شبکه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌تخصصی نیز پدید آمده‌اند که دارای کاربران و هدف‌های ویژه‌ای هستند. چنین شبکه‌هایی بیشتر به تبادل دانش و اطلاعات و گسترش ارتباطات میان کاربران ویژه با ویژگی‌های مشترک تمرکز دارند. خدمات و کاربردهای این شبکه‌ها نیز بر پایه این هدف‌ها و کاربران ویژه طراحی می‌شود.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، طراحی و ساخت شبکه‌های اجتماعی حرفه‌ای‌تخصصی را در زمینه‌ها و برای سازمان‌های گوناگون انجام دهد.

در یک مجموعه آزمایشگاهی کارهای گوناگونی مانند پذیرش نمونه و انجام آزمون روی آن، تعمیرات و نگهداری و کالیبراسیون دستگاه‌ها و تجهیزات، ارتباط با مشتریان و رسیدگی به شکایت‌ها و درخواست‌ها، ارتباط با پیمانکاران و تامین‌کنندگان، مدیریت مستندات، کنترل و نظارت بر انبار آزمایشگاه، ممیزی‌های داخلی و بازنگری‌ها، نظام آراستگی و توجه به پاکیزگی دستگاه‌ها و تجهیزات، نگه‌داری اطلاعات و پیشینه‌ها چه برای مشتریان و چه برای دیگر بخش‌ها انجام می‌گیرد. فرایندهای آزمایشگاهی در چهارچوب استانداردهای جهانی مانند ۱۷۰۲۵ ISO/IEC از یک سو و نیاز به کاربست آنها در بستر نرم‌افزاری از سوی دیگر، سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی (LIMS) مبتنی بر استاندارهای آزمایشگاهی را در پی دارد. سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی می‌تواند برای آزمایشگاه‌های غذایی، دارویی، شیمیایی، صنعتی، و... به‌کار رود. این سامانه افزون بر اینکه جریان اطلاعات را در سازمان شفاف، دقیق، و یکپارچه می‌کند، به مدیران در بررسی عملکرد، کنترل، و نظارت بر کارکنان و بخش‌های گوناگون آزمایشگاه در هر لحظه کمک می‌کند و خدمات به مشتریان را بهبود می‌بخشد. کاربرد سامانه‌ای مبتنی بر نرم‌افزار برای آزمایشگاه، پیوند با مشتریان را بدون نیاز به حضور ایشان فراهم می‌کند. فرایند کلیدی سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی گام‌های زیر را مدیریت می‌کند:

دریافت نمونه (از داخل یا خارج سازمان) و ثبت سفارش؛

ارجاع نمونه به آزمایشگاه برای انجام آزمون‌های درخواستی؛

نظارت و کنترل کیفیت نتایج آزمایش‌ها؛

نگهداری و ذخیره‌سازی نتایج نمونه‌های آزمایشگاهی و اعلام نتایج به مشتری؛

گزارش‌گیری از اطلاعات نمونه برای تحلیل‌ها و ارزیابی‌های آینده.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، طراحی و ساخت سامانه‌های مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی را در زمینه‌ها و برای سازمان‌های گوناگون انجام دهد.

 

 

 

 

 

 ارتباط با ما 

 

 گروه خدمات دانش‌بنیان

۰۲۱-۶۶۹۵۴۷۵۶

biz@irandoc.ac.ir

 

برخی از مشتریان 

 

لوگوی دانشگاه مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

لوگوی دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت ایران

لوگوی دانشگاه مدرس

دانشگاه شیراز

لوگوی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران

بنیاد دانشنامه‌نگاری

لوگوی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

لوگوی دانشگاه مدرس

صندوق رفاه دانشجویان

افزودن دیدگاه