خدمات پژوهش و فناوری

اصطلاح‌نامه گنجینه‌ای از واژه‌هاست که افزون بر نظم الفبایی فرهنگ‌ها، دارای نظامی شبکه‌ای و مفهومی میان واژه‌های یک یا چند حوزه از دانش بشری است. این نظام مفهومی که ارتباطات گوناگون میان واژه‌ها را نشان می‌دهد، در سازمان‌دهی و بازیابی اطلاعات، تحلیل اطلاعات و علم‌سنجی، و برنامه‌ریزی آموزش کاربردهای بسیاری دارد. اصطلاح‌نامه در ساخت آنتولوژی (هستان‌شناسی) نیز به مثابه ابزاری برای وب معنایی، نیازی کلیدی و بدون جایگزین است.

اصطلاح‌نامه‌ها در سازمان‌دهی اطلاعات برای ذخیره و نمایه‌سازی، بازیابی اطلاعات به کمک شبکه معنایی، یافتن افزایش فراداد‌ه‌ها، کمک به ترجمه ماشینی و نمایه‌سازی ماشینی، معادل‌یابی فارسی واژه‌های بیگانه، و شناخت اصطلاح‌های استاندارد به کار می‌روند. اصطلاح‌نامه‌ها را می‌توان در تحلیل اطلاعات و علم‌سنجی نیز به‌کار برد. تحلیل متن و پردازش زبان علمی، طراحی نقشه‌های مفهومی علم در حوزه‌های گوناگون، و داده‌کاوی از این کاربردها هستند. در آنتولوژی، اصطلاح‌نامه‌ها برای ساخت شبکه واژگان، ساخت هستان‌شناسی، مصورسازی با نقشه‌های مفهومی، و وب معنایی به کار می‌روند. کاربرد اصطلاح‌نامه‌ها در آموزش؛ آسان‌سازی یاددهی و یادگیری، پیوند دانش تازه با پیش‌آموخته‌ها، طراحی ساختار و محتوای آموزش با نیازها، و قابلیت تبدیل محتوای آموزشی به چندرسانه‌ای‌ها است.

ایرانداک در سال ۱۳۷۶ نگارش نخستین اصطلاح‌نامه خود را با نام اصطلاح‌نامه فنی و مهندسی آغاز و تا سال ۱۳۸۶، ده اصطلاح‌نامه دو زبانه زیر را با بیش از یکصدهزار واژه، تدوین و به جامعه علمی کشور تقدیم کرد:

۱. ارتقای بهداشت

۲. جامعه‌شناسی

۳. ریاضیات

۴. شیمی

۵. علوم زمین

۶. علوم زیستی

۷. علوم کشاورزی

۸. فنی و مهندسی

۹. فیزیک

۱۰. مدیریت بحران

ایرانداک با سازمان‌های جهانی اصطلاح‌شناسی مانند «ترم نت» و «اینفوترم» نیزهمکاری دارد و توانسته است، با کمک یونسکو برخی از اصطلاح‌نامه‌های خود را در سایت‌های جهانی نیز بگذارد. ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، نگارش اصطلاح‌نامه‌های موضوعی و نیز فرااصطلاح‌نامه‌ها (متا تزاروس‌ها) را به‌انجام برساند.

فناوری‌های نوین بر بازنمایی و بازیابی دانش در زمینه مستندسازی تأثیر بسیاری داشته‌اند. این فناوری‌ها تغییرات بزرگی را در بازنمایی اطلاعات دیجیتالی و بازیابی آنها پدید آورده و بر رفتار کاربران نیز تأثیر بسیاری گذاشته‌اند. در سایه گسترش روزافزون متن‌های دیجیتالی، ابزارهای بازنمایی اطلاعات نیز تغییر یافته و پای رشته‌های گوناگونی مانند زبانشناسی، هوش مصنوعی، و مهندسی زبان نیز به این حوزه باز شده است. بر این پایه، ابزارهایی مانند تاکسونومی‌ها یا سیستم‌های رده‌بندی، واژگان، اصطلاح‌نامه‌ها، نقشه‌های مفهومی، شبکه‌های معنایی، و هستان‌شناسی‌ها همچون ابزارهای بازنمایی دانش به‌کار می‌روند. در این میان، هستان‌شناسی‌ها در بازنمایی دانش از کلیدی‌ترین ابزار سازمان‌دهی اطلاعات در وب به‌شمار می‌روند.

هم‌کنش میان هستان‌شناسی‌ها و زبان طبیعی، پیشاهنگ فرایند پردازش زبان طبیعی و مهندسی دانش است. هستان‌شناسی‌ها که بیشتر از الگوهای معناشناختی بهره می‌برند با واژگان، همپوشانی‌هایی دارند. یک مجموعه واژگان، اصطلاح‌ها را بر پایه نظام مفاهیم سازمان‌دهی می‌کند، جایی که هستان‌شناسی‌ها، اصطلاح‌ها را مفهوم‌سازی و روابط میان مفاهیم یک حوزه تخصصی را بازنمایی می‌کنند. یک مجموعه واژگان مشترک میان متخصصان، ابزاری است برای به اشتراک گذاشتنن دانش گروهی. یک هستان‌شناسیِ مشترک، افزون بر این، ابزاری است در به اشتراک ‌گذاشتن دانش با کاربست فناوری اطلاعات. در ساخت الگوهای مفهومی و ساختار زبانی، این زبان‌شناسی رایانشی است که در بازنمایی روابط میان مفاهیم و واژگان و برای کاربرد در مهندسی دانش و سازمان‌دهی اطلاعات نقش کلیدی دارد.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، نگارش هستان‌شناسی‌های گوناگون را بر پایه اصطلاح‌نامه یا بدون آن به‌انجام برساند.

پردازش زبان طبیعی در پی ساخت و گسترش رویکردهای هوش مصنوعی برای ماشینی کردن فرایند درک و ساخت یک زبان طبیعی است که به ترجمه، خلاصه‌سازی، درست کردن املا، و مانند آنها به‌شکل خودکار می‌انجامد که با کاربست الگوریتم‌ها و ساختارهای داده در علوم رایانه، به‌ویژه یادگیری ماشین انجام می‌شود. کاربردهای پردازش زبان طبیعی در چهار دسته‌اند:

★  کاربردهای بنا شده بر متن/ پردازش متن

انجام خودکار بسیاری از پردازش‌ها روی زبان مانند ترجمه، استخراج اطلاعات از متن‌های گوناگون، خلاصه‌سازی، استخراج واژه‌های کلیدی، یافتن دستبرد علمی، خوشه‌بندی متن و مدل‌سازی موضوع،  نمایه‌سازی، و درست کردن املا نیاز به مجموعه‌­ای از ابزارها برای پیش‌پردازش و آماده‌سازی متن دارد. این ابزارها در دو دسته‌اند. دسته نخست، روش‌های وابسته به زبان هستند که بر پایه برخی از قواعد نحوی و ساختاری زبان انجام می‌شوند. روش‌های دسته دوم مستقل از زبان هستند و بیشتر بر پایه پیکره‌های زبانی و با کاربرد روش‌های یادگیری ماشینی به انجام می‌رسند. گاهی نیز آمیخته‌ای از هر دو روش به کار می‌رود. طراحی و ساخت این ابزارها برای زبان‌های گوناگون به شیوه‌های گوناگون و ویژه هر زبان انجام می‌شود. کلیدی‌ترین ابزارهای پردازش زبان طبیعی در متن برای تشخیص جمله، جداسازی، شناسایی ماهیت اسم­‌ها، شبکه واژه‌ها، ریشه­‌یاب، تشخیص همانندی، تشخیص گروه‌­های نحوی، برچسب‌­دهنده نقش نحوی، نشانه­‌گذاری در پیکره­‌های متنی، تعیین­‌کننده هم­‌مرجع­‌ها، و برچسب­‌گذاری اجزای واژگانی کلام به کار می‌روند.

★  کاربردهای بنا شده بر درک زبان طبیعی

درک زبان طبیعی به کاربرد لایه ژرف‌تری از واکاوی درونداد (متن یا گفتار) نیاز دارد. کاربست تکنیک‌های کلان‌داده و یادگیری ماشین برای درکِ ماشینی متن‌های خبری و علمی، نمونه‌ای از این کاربردها هستند.

★  کاربردهای بنا شده بر گفت‌وشنود

ارتباط میان انسان و ماشین و گفت‌وشنود آنها دسته دیگری از کاربردهای پردازش زبان طبیعی هستند. برای نمونه، خدمات بانکی می‌تواند بر پایه ارتباط میان مشتری و ماشین ارائه شود.

کاربردهای چندبعدی/ تلفیق متن و گفتار

برخی از کاربردهای پردازش زبان طبیعی مانند طراحی سیستم‌های تبدیل متن به گفتار و گفتار به متن، سیستم‌های ترجمه گفتاری، سیستم‌های گفت‌وشنود، و بازشناسی گفتار در این دسته هستند.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده و همچنین در آزمایشگاه متن‌کاوی و یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی را با کاربردهای گوناگون به انجام برساند.

انجام بسیاری از طرح‌های پژوهشی در زمینه پردازش زبان طبیعی و پردازش متن نیاز به کاربست پیکره‌های متنی تخصصی دارد. برای چنین کارهایی بهتر است به‌جای پیکره‌های متنی عمومی در بازار، نخست پیکره‌هایی بر پایه داده‌های علمی و فنیِ پایگاه‌های داده ایرانداک ساخته شود. از آنجایی که این داده‌ها از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های بروز به‌دست می‌آیند، می‌توانند در بسیاری از کارهای پژوهشی به‌کار روند و دستاوردهای بهتری را به‌بار آورند.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده و همچنین در آزمایشگاه متن‌کاوی و یادگیری ماشین، پیکره‌های متنی تخصصی گوناگون را بر پایه داده‌های علمی و فنی ایرانداک تولید کند.

آینده­نگاری و اندیشیدن درباره آینده، با آزمون رویدادهای ممکن در آینده سروکار دارد که از روندهای بلندمدت پیشین و رخدادهای بی‌پیشینه و نو سرچشمه می‌گیرند. این آزمون با پایش روندهای علم و فناوری و تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فناورانه،‌ و... همراه است. هنگامی که فرایند اندیشیدن درباره آینده با رویکردی مشارکتی باشد، درگیری و مشارکت ذی‌نفعان و بازیگران گوناگون (دولت، صنعت، دانشگاه، و...) را نیاز دارد. این فرایند می­تواند در لایه‌های گوناگون ملی، منطقه­ای، و جهانی انجام شود. هنگام شناسایی آینده‌های ممکن و مطلوب و فرایند یادگیری و هم‌کنش، می‌توان به لایه‌های گوناگونی از تصمیم‌ها برای هماهنگی کوشش‌ها رسید که ساخت چشم­اندازی از آینده و شکل­دهی به آینده را در پی داشته باشد. سازمان‌ها با چنین نگرشی می‌توانند برای رویارویی با آینده آمادگی یابند و منابع خود را به بهترین شکل در راستای ارزش‌ها و مأموریت‌های خود به کار بگیرند. هدف‌ها و دستاوردهای ویژه برنامه‌های آینده‌نگاری دربردارنده مفاهیمی همچون این‌هاست:

★  شناخت فناوری‌های کلیدی؛

★  شناخت فناوری‌های نوپدید؛

★  شناخت نیازهای اقتصادی‌اجتماعی؛

★  شناخت تهدیدها و فرصت‌ها؛

★  اولویت­‌گذاری؛

★  ساخت چشم‌انداز؛

★  آگاه‌سازی بنگاه‌­ها، تصمیم‌گیران، و سیاست‌گذاران از سناریوهای پیش روی آنها در حوزه علم و فناوری.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، آینده‌نگاری را در حوزه‌های گوناگون علم و فناوری و برای سازمان‌های دارای مأموریت‌های گوناگون به انجام برساند.

هوش کسب‌و‌کار، به مجموعه‌ای از راهبردها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که برای تبدیل داده‌های خام و بزرگ به اطلاعات ارزشمند برای کسب‌و‌کار به کار می‌رود و به تصمیم‌گیران و مدیران سازمان در تصمیم‌گیری‌ بهتر کمک می‌کنند. کاربرد این رویکردِ آمیخته از مدیریت و ‌فناوری اطلاعات، یک گرایش جهانی در میان سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و کوچک برای بقا در بازار رقابتی امروز شده است. برخی از ویژگی‌های کلیدی این رویکرد در زیر آمده‌اند:

★  کاوش و تحلیل داده و اطلاعات را ساده می‌کند؛

★  به شفاف‌سازی عملکرد سازمانی و پایش همیشگی وضعیت واحدها و بخش‌ها کمک می‌کند؛

★  با کاربرد روش‌ها و ابزار گوناگون فناوری اطلاعات، پشتیبانی از تصمیم‌های راهبردی و عملیاتی سازمان را در لایه‌های گوناگون مدیریتی شدنی می‌کند؛

★  در کوتاه‌ترین زمان بیشترین بازدهی را در تحلیل اطلاعات شدنی می‌کند.

یکی از روش‌هایی که هوش کسب‌و‌کار از آن برای بازنمایی اطلاعات تحلیلی سازمان بهره می‌برد، داشبوردهای مدیریتی است که با ایجاد یک دید کلی به جزئی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، در حوزه تصمیم‌گیری‌ها نقش به سزایی بازی می‌کند.

داشبورد مدیریتی از مجموعه‌ای از عناصر دیداری (تصویر و نوشتار) درست شده است که اطلاعات را از پایگاه‌های داده سازمان بیرون می‌کشد و در یک یا چند برگ و به شکل یکپارچه نمایش می‌دهد. کلیدی‌ترین ویژگی داشبورد، آنی بودن بازنمایی اطلاعات است که آن را بهترین ابزار برای تصمیم‌گیری‌ در لحظه می‌سازد. یکی دیگر از ویژگی‌های داشبوردها در برابر دیگر ابزارهای گزارش‌ساز، گردآوری داده‌ها در گذر زمان است. ذخیره داده‌های گذشته و اکنون، و نمایش تحلیلی آن، می‌تواند به پیش‌بینی آینده یاری رساند. داشبوردها این امکان را نیز برای مدیران فراهم می‌کنند تا در محیطی پویا و ساده، شاخص‌های عملکردی سازمان، بخش، یا واحد خود را پایش همه‌سویه و در لحظه داشته باشند. طراحی درست داشبورد می‌تواند آن را ابزاری قدرتمند و یگانه برای کنترل و هدایت عملکرد سازمان کند.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود و پیشینه ساخت چندین داشبورد مدیریتی، خدمات زیر را در این زمینه ارائه دهد:

  مشاوره خرید و طراحی داشبورد

از آن ‌جایی که هوش کسب‌و‌کار، شاخه‌ای تخصصی و میان‌رشته از مدیریت و فناوری اطلاعات است؛ برای خرید، تحلیل، طراحی، و پیاده‌سازی یک داشبورد مدیریتی کارآمد و اثربخش در سازمان باید الگوهای علمی و فنی را به‌کار گرفت. ایرانداک با پیشینه تحلیل و طراحی داشبوردهای مدیریتی علم و فناوری می‌تواند نیازمندی‌ها، فرایندها، استانداردها، و معیارهای پیاده‌سازی داشبوردهای مدیریتی را بر پایه ویژگی‌های سازمان‌های گوناگون شناسایی کند. همه مشتریان می‌توانند از این خدمت بهره برند.

✦ تحلیل محتوایی داشبورد و بیرون آوردن شاخص‌ها

تحلیل و طراحی شاخص‌های کلیدی عملکرد در هر حوزه از سازمان یا کسب‌و‌کار، از نیازمندی‌های داشبوردهای مدیریتی است. طراحی، هدف‌گذاری، و فرموله کردن شاخص‌ها در بخش‌هایی مانند منابع انسانی، مالی، فروش و بازرگانی، تولید، تعمیر و نگهداری، و... از خدمات دیگر ایرانداک است که به مشتریانی سفارش می‌شود که شناخت کاملی از شاخص‌های کلیدی و رقابتی کسب‌و‌کار خود ندارند یا می‌خواهند شاخص‌های خود را بازنگری کنند.

✦ طراحی و پیاده‌سازی داشبورد

از کلیدی‌ترین بخش‌های پیاده‌سازی هوش کسب‌و‌کار در سازمان، طراحی و پیاده‌سازی داشبورد مدیریتی است. در این خدمت کارشناسان و استادان کارآزموده ایرانداک، ساختار و محتوای داشبورد را با پیروی از استانداردهای رابط کاربری، رویکردهای نوین طراحی (مانند بهره‌گیری از اینفوگرافیک)، و الگوهای نگارش برای مشتریان طراحی می‌کنند. این خدمت زمانی شدنی است که یک‌پارچگی همه‌سویه میان اجزای پروژه هوش کسب‌و‌کار در سازمان باشد. این خدمت به مشتریانی سفارش می‌شود که می‌خواهند راهکارهای حرفه‌ای را در حوزه هوش کسب‌وکار به‌کار برند.

نقشه راه فناوری برای همراستا کردن برنامه‌ها و کارها در زمینه فناوری در یک سازمان نگاشته می‌شود. نقشه راه یک نمای یکپارچه و هم‌نهشت را از برنامه‌های راهبردی یک سازمان با ریخت گرافیکی یا در جدول ارائه می‌کند که گاهی بُعد زمان هم در آن دیده می‌شود. نگاشت نقشه راه یکی از کلیدی‌ترین رویکردها برای مدیریت و برنامه‌­ریزی مؤثر در کاربست فناوری است. این رویکرد بر کاربرد مؤثر فناوری­های نوین و همراستا ساختن کارها و راهبردهای سازمان بر پایه این فناوری­ها تمرکز دارد که بیشتر در مدل‌های مفهومی نمایش داده می‌شود. نقشه راه فناوری در سازمان‌هایی که برنامه‌ریزی فناوری‌ نقشی کلیدی در پیاده‌سازی راهبردها دارد، اثربخش خواهد بود. در این گونه سازمان‌ها شناسایی، گزینش، کسب، بهره‌برداری، و نگهداری فناوری مناسب، یکی از ارکان برنامه‌ریزی راهبردی سازمان به‌شمار می‌رود.

نقشه راه فناوری تلفیق دو دیدگاه «کشش بازار» و «فشار فناوری» را در فرایند برنامه راهبردی سازمان شدنی می‌سازد و به پرسش‌های زیر پاسخ می‌دهد:

★  به کجا می‌رویم؟ دیدگاه و چشم‌انداز سازمان چیست؟

★  چه خدمات و محصولات یا روش‌هایی نیاز است تا به هدف‌ها برسیم؟

★  چه منابع و فناوری‌هایی را باید به‌کار بریم تا خدمات و محصولات را عرضه کنیم؟ چه برنامه‌های تحقیق و توسعه‌ای را برای کسب و بهره‌برداری از فناوری‌های مناسب باید اجرا کنیم؟

دستاوردهای نگاشت نقشه راه فناوری چهار گروه هستند:

★  شناسایی و گروه‌بندی هدف‌ها، راهبردها، و مخاطبان سازمان؛

★  شناسایی و گروه‌بندی محصولات و خدمات سازمان؛

★  شناسایی و گروه‌بندی فناوری‌های مناسب برای خدمات و محصولات؛

★  نگاشت میان فناوری‌ها، هدف‌ها، محصولات، و خدمات و تعیین زمان دستیابی به هر یک از آنها.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، نگاشت نقشه راه را در فناوری‌های گوناگون اطلاعات و ارتباطات و برای سازمان‌های دارای مأموریت‌های گوناگون به انجام برساند.

مرور سیستماتیک و متاآنالیز برای پاسخ‌گویی به یک پرسش پژوهشی با ارزیابی بدون سوگیری همه پژوهش‌های پیشین درباره آن پرسش انجام می‌شود. چنین مرورهایی درچند دهه پیش در علوم اجتماعی پدیدار شد و سپس در علوم پزشکی و اپیدمیولوژی کاربرد بسیاری یافت و اکنون در همه شاخه‌های علوم کاربرد دارد. هدف مرورهای سیستماتیک و متاآنالیز، وزن‌دهی پژوهش‌های پیشین برای بهبود تصمیم‌گیری و شناخت بهتر یک پدیده یا پاسخ به یک پرسش است. مرور سیستماتیک و متاآنالیز با یافتن همه پژوهش‌های پیشین و ارزیابی آنها بر پایه معیارهایی آغاز می‌شود. سپس یافته‌های این پژوهش‌ها ترکیب و خلاصه‌ای از یافته‌ها نگاشته می‌شود.

یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز می‌تواند ابهام در یک موضوع را پایان بخشد؛ موضوعی را که شواهد کافی برای آن نیست، روشن کند؛ و دیدگاه‌های تازه‌ای را با ترکیب یافته‌های پژوهش‌های پیشین بسازد. افزون بر این، می‌تواند اطلاعات بسیاری را درباره یک موضوع در هم بیامیزد؛ به کاربرد دستاورد پژوهش‌ها کمک کند؛ و کیفیت پژوهش‌ها را ارزیابی کند. برای انجام مرور سیستماتیک و متاآنالیز گروهی دارای تخصص در زمینه موضوع و همچنین مهارت در این روش نیاز است.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، مرور سیستماتیک و متاآنالیز را در زمینه‌ها و برای پاسخ به پرسش‌های گوناگون و در چارچوب مأموریت سازمان‌ها به انجام برساند.

کاربران در کاربرد پایگاه‌های داده و وبسایت‌ها رفتاری دارند و از خود ردی را بر جا می‌گذارند که به نام «لاگ» شناخته می‌شود. لاگ‌ها می‌توانند داده‌هایی مانند زمان، نشانی، برگ‌های مرور شده، جست‌وجوهای انجام شده، و مانند آنها باشند. برای دریافت بهتر رویکرد کاربران به پایگاه داده یا وبسایت این لاگ‌ها تحلیل می‌شوند. یکی از فراگیرترین کاربردهای تحلیل لاگ و رفتار کاربران، ارزیابی وبسایت‌هاست که با هدف بهبود محتوا و راهبری آن، ارزیابی تأثیر فعالیت‌های بازاریابی بر مخاطبان و بازار هدف، و سنجش عملکرد فنی آن انجام می‌شود. یکی دیگر از هدف‌های تحلیل لاگ، دریافت بهتر روش و رویکرد کاربران هنگام دسترسی به منابع الکترونیکی و بررسی هم‌کنش آنان است تا بتوان الگوی کاربرد منابع الکترونیکی و سیستم‌های اطلاعاتی را بهتر طراحی کرد. این اطلاعات برای ارزیابی پایگاه داده و ارتقای آن نیز سودمند است و به گروه پشتیبانی سامانه‌ها کمک بسیاری می‌کند. تحلیل لاگ و رفتار کاربران می‌تواند به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:

★  چه کسانی یا چه سازمان‌هایی بیش از همه در پایگاه داده یا وبسایت جست‌وجو می‌کنند؟

★  زمان و روند زمانی کاربرد پایگاه داده یا وبسایت چگونه است؟

★  کاربران چه منابعی را بیشتر جست‌وجو می‌کنند؟

★  کاربران چه موضوع‌هایی را بیشتر جست‌وجو می‌کنند؟

★  رفتار جست‌وجوی اطلاعات کاربران (شمار جست‌وجو، عبارت جست‌وجو و ترکیب آنها، نتایج جست‌وجو، استراتژی جست‌وجو) چگونه است؟

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، تحلیل لاگ و رفتار کاربران را در پایگاه‌های داده و وبسایت‌های گوناگون به انجام برساند.

پژوهش نیز مانند دیگر کنش‌های انسانی و سازمانی برای کامیابی نیاز به برنامه‌ریزی و راهبرد دارد. برای برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلند‌مدت پژوهش، نخست باید چگونگی پژوهش در حوزه‌های گوناگون علمی شناسایی شود. شناسایی ساختار انتشارات علمی و روند پژوهش‌ها در یک حوزه، از راه‌هایی است که می‌توان به برنامه‌ریزی پژوهش کمک کرد. این خدمت دارای دستاوردهای زیر است:

★  شناسایی موثرترین سازمان‌ها، نشریه‌ها، ‌دانشمندان، و کشورها در حوزه‌های گوناگون علمی و برقراری امکان پیوند و همکاری علمی با آنها و نیز تعیین جایگاه و نقش آنها در سیاست‌گذاری علم و فناوری؛

★  کاربرد دستاوردهای این تحلیل‌ها در ارزیابی‌های انتشارات علمی برای اولویت‌گذاری پژوهش و نیز مدیریت و برنامه‌ریزی آن در نهادهای آموزش عالی و پژوهشی؛

★  بازنمایی و بررسی تاریخ علم در حوزه‌های گوناگون با پیگیری آخرین تغییرات آنها با ترسیم ساختار انتشارات علمی در دنیا.   

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، ساختار انتشارات علمی و روند پژوهش را در حوزه‌های گوناگون، بررسی و بازنمایی کند.

تحلیل اطلاعات به معنای تبدیل داده‌ها، شواهد، یا اخبار به اطلاعات و به‌ویژه دانش است. در این فرایند، داده‌ها ارزیابی و پس از راست‌آزمایی و اعتبارسنجی به اطلاعات ارزشمند و درست بدل می‌شود. در معنای گسترده‌تر، تحلیل اطلاعات روابط میان داده‌های پراکنده را بازمی‌یابد، داده‌های گردآوری شده را یکپارچه می‌کند، و مفاهیم نهان داده‌ها را بازشناسی می‌کند و از این رهگذر دانش یکپارچه‌ای را پدید می‌آورد. تحلیل اطلاعات علمی و فنی به سازمان‌های گوناگون کمک می‌کند که درباره مسائلی که با آنها روبه‌رو هستند، راهکارهای علمی یافت شده در پژوهش‌ها را به‌دست آورند. این تحلیل‌ می‌تواند یک بار انجام شود و دستاورد آن گزارش شود. این تحلیل می‌تواند همیشگی نیز باشد و در دوره‌های زمانی ویژه‌ای، انجام و گزارش‌های دوره‌ای از آن ارائه شود.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود و همچنین با دسترسی به اطلاعات علمی و فنی گسترده‌ای از ایران و جهان تحلیل اطلاعات را در حوزه‌های گوناگون و بنا به سفارش به‌انجام برساند.

کارآمدکردن نظام ارزیابی و اعتبارسنجی علمی در آموزش عالی و کاربرد دستاوردهای آن در برنامه‌ریزی راهبردی و توسعه آموزش عالی؛ از هدف‌های کلیدی و بلندمدت این بخش به‌شمار می‌رود. این‌ خدمت با هدف ارزیابی اثربخشی پژوهش‌ها و انتشارات علمی و با کاربرد رویکردهای نوین با نام سنجه‌های جایگزین انجام می‌شود. دستاوردهای این کار می‌تواند برای ارزیابی اثربخشی عملکرد پژوهشگران و رتبه‌بندی مقاله‌ها و دیگر انتشارات علمی به‌کار رود.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، پژوهش و انتشارات علمی را در زمینه‌های گوناگون با کاربرد سنجه‌های جایگزین ارزیابی کند.

با گسترش کاربرد سامانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای، داده‌ها و اطلاعات دیجیتال بسیاری در این ابرازها، ذخیره می‌شود و انتقال می‌یابد. رمزنگاری کلید عمومی از مؤلفه‌های کلیدی در تأمین امنیت داده‌های دیجیتال در بستر شبکه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای است. در این‌گونه رمزنگاری برخلاف رمزنگاری متقارن، کاربران برای تأمین نیازهای امنیتی خود نیازمند به اشتراک یک مقدار مخفی میان خود نیستند. در این دسته از سیستم‌های رمزنگاری، هر کاربر دارای یک زوج کلید خصوصی و عمومی است و در جایی که کلید عمومی در اختیار همه است، امنیت سیستم مبتنی بر محرمانگی کلید خصوصی است که تنها صاحب این کلید از آن آگاهی دارد. رمزنگاری کلید عمومی به زیرشاخه‌هایی مانند رمزنگاری کلید عمومی سنتی، رمزنگاری مبتنی بر شناسه، رمزنگاری بدون گواهینامه، و رمزنگاری مبتنی بر ویژگی بخش‌بندی می‌شود که هر یک هدف‌های خود را دارند و ویژگی‌هایی را تأمین می‌کنند. به‌تازگی، پروتکل‌های پایه رمزنگاری بسیاری در شاخه‌های گوناگون رمزنگاری کلید عمومی ارائه شده که دشواری‌های امنیتی آنها پس از گذشت زمان نمایان شده‌اند. این دشواری‌ها نشانگر چالش برانگیز بودن طراحی و ارائه الگوریتم‌ها و پروتکل‌های پایه کارا و امن هستند. در این کار، امنیت پروتکل‌های پایه رمزنگاری موجود در این شاخه از رمزنگاری مانند احراز هویت، رمزگذاری، امضا، و توافق کلید تحلیل و پروتکل‌های کارا و امن تازه در این زمینه فراهم می‌شود.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، پروتکل‌های پایه رمزنگاری کلید عمومی را برای سامانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای فراهم سازد.

با گسترش کاربرد رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای، بسیاری از کارهای سنتی با رایانه و روی بستر شبکه‌های رایانه‌ای انجام می‌شوند. از جمله این کارها می‌توان از کارهای تجاری مانند بستن و ثبت قرارداد، انجام مزایده و مناقصه، و انتخابات و رفراندم، و رأی‌گیری نام برد. چالش پیاده‌سازی و کاربرد این خدمات روی بستر شبکه‌های رایانه‌ای، اطمینان از تأمین نیازمندی‌های امنیتی کاربران است. شناسایی نیازمندی‌های امنیتی یک خدمت، گزینش ابزارهای درست از میان ابزارهای بسیار برای تأمین این نیازمندی‌ها، و یکپارچه‌سازی بهینه و امنِ ابزارهای برگزیده چالش‌های طراحی یک پروتکل امن هستند.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، به این چالش‌ها پاسخ گوید و پروتکل‌های امنیتی را برای رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای طراحی و تحلیل کند.

در جامعه سازمان‌ها، کامیابی و حیات اقتصادی سازمان‌های خصوصی و عمومی بستگی فزاینده‌ای به چگونگی پیوندهایی دارد که با دیگر سازمان‌ها برقرار می‌کنند. تأمین منابع بیرونی برای سازمان از کلیدی‌ترین دستاوردهای این پیوند است. سازمان‌ها با چنین پیوندهایی برای خود دانش، مهارت، مواد اولیه، خدمات،‌ نیروی انسانی، سرمایه، و دیگر منابع لازم را برای تبدیل درون‌دادها به محصولات (کالا یا خدمت) و بازاریابی آنها فراهم می‌آورند تا بتوانند منافع ذی‌نفعان درونی و بیرونی خود را تأمین کنند. در برابر این اهمیت روزافزون، مدیریت روابط میان سازمان‌ها به قابلیتی استراتژیک بدل شده است.

روابط همکارانه میان سازمان‌ها یا همکاری میان سازمان‌ها و اشتراک منابع میان آنها، یکی از گونه‌های روابط میان سازمان‌هاست که سازمان‌ها در چارچوب آن می‌کوشند هدف‌های خود را به جای رقابت با دیگر سازمان‌ها، با همکاری با آنان تحقق بخشند. برخی از این همکاری‌ها رسمی هستند که با تعهدهای قراردادی و ساختارهای رسمی شکل می‌گیرند. در این‌گونه همکاری‌ها، سلسله مراتب رسمی و قواعد و مقررات جایگزین کنترل‌های اجتماعی می‌شوند. یکی از عوامل موفقیت همکاری‌های رسمی میان سازمان‌ها، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی است.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده و تجربه‌های پیشین خود مانند طرح غدیر:‌ عضویت فراگیر کتابخانه‌ها، چنین همکاری‌هایی را میان سازمان‌ها برای حوزه‌های کاری گوناگون برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، و اجرا کند.

ایرانداک با پیشینه‌ای بیش از سه دهه در برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی در کشور، آمادگی دارد در زمینه‌های گوناگون؛ برای استادان، پژوهشگران، و دانشجویان و همچنین کارکنان و کارشناسان سازمان‌ها کارگاه‌های آموزشی تخصصی را طراحی، برنامه‌ریزی، و اجرا کند و برای ایشان گواهی‌نامه تأیید شده وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری یا سازمان امور اداری و استخدامی صادر کند. برای آگاهی بیشتر از کارگاه‌های کنونی ایرانداک به سامانه آموزش‌های کوتاه‌مدت نگاه کنید.

دکتری پژوهش‌محور شیوه‌ای از دوره دکتری است که در آن، دانشجویان برای انجام طرح‌های پژوهشی تقاضامحور پذیرفته می‌شوند. در این شیوه، سازمان‌ها برای حل مسائل سازمانی یا برای توسعه کار خود، قراردادی را با ایرانداک می‌بندند. این قرارداد به وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری فرستاده می‌شود و این وزارت برای انجام آن سهمیه دانشجوی دکتری پژوهش‌محور را به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌کند. این سازمان نیز از کنکور سراسری، دانشجو یا دانشجویانی را در چارچوب قرارداد یاد شده پذیرش و به ایرانداک معرفی می‌کند.دانشجو یا دانشجویان پذیرفته شده رساله دکتری خود را در چارچوب قرارداد یاد شده تعریف و مانند دیگر دانشجویان دکتری به انجام می‌رسانند. می‌توانید دانشجویان کنونی، دانش‌آموختگان، و رساله‌های دکتری ایرانداک را برای آگاهی بیشتر ببینید.

ایرانداک آمادگی دارد با استادان پژوهشی و محیط پژوهش‌بنیاد خود،‌ برای انجام نیازهای تخصصی سازمان‌های گوناگون، پس از بستن قرارداد، دانشجوی دکتری پژوهش‌محور بگیرد و این نیازها را در چارچوب رساله‌های دکتری پاسخ گوید.

 

 

 

 

 ارتباط با ما 

 

 گروه خدمات دانش‌بنیان

۰۲۱-۶۶۹۵۴۷۵۶

biz@irandoc.ac.ir

 

برخی از مشتریان 

 

لوگوی دانشگاه مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

لوگوی دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت ایران

لوگوی دانشگاه مدرس

دانشگاه شیراز

لوگوی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران

بنیاد دانشنامه‌نگاری

لوگوی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

لوگوی دانشگاه مدرس

صندوق رفاه دانشجویان