خدمات مشاوره‌ و مدیریت

محیط سازمان، افزون بر اینکه تهدیدهایی را برای آن در بر دارد، فرصت‌های بسیاری را نیز برای آن می‌آفریند و همان‌گونه که بر سازمان تأثیر می‌گذارد، از آن تأثیر نیز می‌پذیرد. بر این پایه، سازمان با دریافت منابع از محیط، زندگی می‌کند و به زندگی خود با تأمین منابع برای محیط، تداوم می‌بخشد و در این چرخه تبادل منابع،‌ تا هنگامی که به نیازی کلیدی در محیط پاسخ دهد، پذیرش محیطی را نیز خواهد داشت. ولی سازمان برای حرکت در راستای هدف‌هایش، همواره با تهدیدها و فرصت‌هایی از سوی محیط روبه‌روست که باید با شناخت درست نقاط قوت و ضعف خود، از تهدیدهای محیطی پرهیز و از فرصت‌های آن بهره گیرد و گاهی فراتر از این، تهدیدها را به فرصت بدل کند یا خود فرصت‌هایی را در محیط پدید آورد. چنین رویکردی در چارچوب برنامه‌ریزی راهبردی از سه دهه پیش وارد سازمان‌های دولتی و عمومی نیز شد و پارادایم «اداره امور دولتی» را به پارادایم «مدیریت دولتی» بدل ساخت. پارادایمی که چالش‌های محیطی را پیچیده‌تر از آن می‌داند که در رویارویی با آنها بتوان از شیوه‌های سنتی طرفی بست و مسائل امروز را با روش‌های دیروز چاره کرد. پارادایمی که جایی را برای آزمون و خطا در مدیریت نمی‌بیند و بر برنامه‌ریزی راهبردی استوار است.

برای برنامه‌ریزی راهبردی در یک سازمان، دو گام بنیادین هست: نخست بررسی و شناخت سازمان و سپس اجرای فرایند برنامه‌ریزی و تدوین راهبردها. در گام نخست، مشاور برنامه‌ریزی راهبردی با شناسایی سازمان از ابعاد گوناگون از راه مطالعه مستندات سازمانی، برای همکاری با سازمان آماده می‌شود. در گام دوم، مشاور برنامه‌ریزی با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و اجرایی هم‌زمان؛ با مشارکت سیاست‌گذاران، مدیران، و افراد کلیدی سازمان برنامه‌ریزی راهبردی را به انجام می‌رساند. بر این پایه، مشاور نقش راهنما و سازمان نقش تولید محتوا را بر عهده خواهند داشت و مشاور، محتوای تولید شده را گام به گام در قالب برنامه راهبردی سازمان ارائه خواهد کرد. این فرایند، دو تا سه ماه به درازا می‌کشد و در آن، نزدیک ۵۰ ساعت نشست گروهی به‌شیوه کارگاهی با سیاست‌گذاران، مدیران، و افراد کلیدی سازمان برگزار می‌شود. برنامه‌ریزی استراتژیک دارای گام‌های زیر است:

★  شناخت سازمان؛

★  هماهنگی، آموزش، و برنامه‌ریزی برای برنامه‌ریزی استراتژیک؛

★  تحلیل وظایف رسمی و غیررسمی؛

★  تعیین و تحلیل ذی‌نفعان؛

★  تنظیم مأموریت و ارزش‌ها؛

★  تحلیل محیط خارجی و داخلی؛

★  هدف‌گذاری؛

★  تعیین راهبردها؛

★  تعریف طرح‌ها و پروژه‌ها؛

★  نگارش چشم‌انداز؛

★  نگارش برنامه عملیاتی یک‌ساله؛

★  نگارش سند برنامه‌ریزی استراتژیک.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود و همچنین پیشینه ۲۰ ساله در برنامه‌ریزی استراتژیک، این خدمت را برای سازمان‌های گوناگون انجام دهد.

امروزه هر سازمان برای برنامه­‌ریزی و ماندن در میدان رقابت، نیازمند شناخت درست خود، محیط اقتصادی و اجتماعی پیرامون، و هم‌تایان و رقیبان است. این شناخت به سازمان کمک خواهد کرد که جایگاه خود، مزیت‌های رقابتی، مشتریان هدف، و استراتژی‌های کارا را برای رقابت بشناسد. بر این پایه، می‌توان برای بازاریابی، تولید، توزیع، و ارتباط با مشتریان برنامه‌ریزی کرد که سازگاری با نیازهای سازمان سازگار و سازوکارهای تبلیغات را نیز در بر داشته باشد. در این کار استراتژی بازار برای محصول، سیستم توزیع، و کارزار تبلیغات بر پایه این دو طراحی می‌شود. این برنامه‌ریزی گام‌های زیر را دارد:

★  تجزیه و تحلیل و تدوین اطلاعات بازار هدف (تحلیل بخش‌های ﺑﺎزار)؛

★  شناسایی مشتریان بالقوه و بالفعل و بازارهای قابل حصول ( ﺷﻨﺎﺳﺎیی و تحلیل فرصت‌های ﺑﺎزار)؛

★  شناسایی سازمان‌های داخلی و خارجی دارای مأموریت‌ها و ساختارهای همانند به عنوان همکاران و رقبا و الگوبرداری از شیوه کار آنها؛

★  تجزیه و تحلیل و تدوین اطلاعات رقبا؛

★  تجزیه و تحلیل کانال‌های توزیع؛

★  تدوین استراتژی بازاریابی؛

★  تشکیل سبد پروژه‌ها برای دست‌یابی به این بازارها و اولویت‌بندی، شناخت پیش‌نیاز‌ها، و زمان‌بندی آنها؛

★  نگارش سند برنامه بازاریابی.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، برنامه‌ریزی استراتژیک بازار و طراحی سیستم توزیع را برای سازمان‌های گوناگون انجام دهد.

استراتژی در یک تعریف، الگویی (Pattern) برای تصمیم‌گیری یا با نگاهی فراگیرتر، الگویی برای کار و اقدام به‌شمار می‌رود. از این دیدگاه، پیوستگی بخردانه در هر آنچه که سازمان­‌ها انجام می­‌دهند استراتژی آگاهانه است. در برابر نیز استراتژی‌­هایی در سازمان هستند که ناآگاهانه دنبال می‌شوند و به انجام می‌رسند. پایداری در رفتار و عمل گونه‌ای استراتژی است که از نگاه دیگران به شکل الگو دیده م‌ی­شود. بر این پایه، استراتژهای نوپدید (Emergent) در برابر استراتژی‌های آگاهانه (Deliberet) پدید می‌آیند. اگر مجموعه‌ای از کارهای پراکنده به سوی الگویی همگرا شوند، استراتژی نوپدید خواهیم داشت. بدین‌سان با پایداری در رفتار به گونه‌ای استراتژی دست می‌یابیم. هر چند هر دوی این استراتژی­‌ها با ارزش هستند ولی آنچه که در دنیای واقعی روی می‌دهد در میانه این طیف است. راز کامیابی سازمان در هم‌سنگی میان این دو گونه استراتژی است.

در روش پیاده‌سازی برنامه استراتژیک با رویه‌های کاری، کارهای استراتژیک، تدوین و رویه انجام آنها با رفت و برگشت پیوسته بهبود می‌یابد تا ریشه هنجارهای کارکردی و ساخت اجتماعی آنها پیدا شود. هدف استراتژی، توان بخشیدن به تکرارپذیری هنجارهای مناسب رشد و ناتوان ساختن و کنار گذاشتن ناهنجاری‌ها از میان رویه‌های کاری روزمره سازمان است. رویه‌های تازه نیز در دنبال آن طراحی می‌شوند. در پایان نیز همه رویه‌های کلیدی به مجموعه‌ای از رویه‌های سازمانی آمده از استراتژی می‌رسند. استراتژی از دیدگاه رویه‌های کاری به معنای «استراتژی‌سازی رویه‌های کاری» سازمان است.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، برنامه‌ریزی استراتژیک را برای سازمان‌های گوناگون بر پایه رویه‌های کاری آنها انجام دهد.

سیاست‌­گذاری، فرایند تصمیم‌گیری درباره چگونگی رسیدن به یک هدف است. این فرایند با موانع گوناگونی روبه‌روست و تصمیم­‌گیری­‌های خطی و مبتنی بر رویدادهای پیشین، بسیاری از مدیران، سیاست‌گذاران، و سازمان‌ها را با چالش‌های گوناگون روبه‌رو می‌سازد. تصمیم‌­گیران و سیاست­‌گذاران باید بیاموزند که چگونه سیستم‎های پیچیده با بازخوردهای چندگانه، دیرکردهای بلندمدت، و پیوندهای غیرخطی را طراحی و مدیریت کنند. این کار بسیار دشوار است و نمی‌توان همه عوامل را در کنار هم و هم‌زمان دید و تأثیر آنها را بر یک‌دیگر و پیامدهای ناخواسته‌ آنها را درک کرد. از این رو، رویکرد تفکر سیستمی و مدل‌سازی سیستمی به یاری ایشان می‌آید.

تفکر سیستمی، توان نمایش و ارزیابی پیچیدگی‎های پویا و نیز مدل‌سازی و تحلیل استراتژی‎ها و خط‎مشی‎ها را دارد و ساخت مدل‎های مجازی از دنیای واقعی و همچنین فشرده‎سازی زمان و فضا و شبیه‎سازی واقعیت را شدنی می‌کند. این کار به سیاست‎گذاران امکان بررسی اثر بلندمدت تصمیم‌ها و همچنین شناسایی و بررسی عوامل کلیدی و گسترش درک سیستم‎های پیچیده را خواهد داد. این رویکرد در سه گام انجام می‌شود:

★  شناخت مسئله و ساخت مرزهای مدل؛

★  ساخت مدل­‌های مفهومی و شبیه‌­ساز با بهره­‌گیری از نمودارهای مرز مدل، نمودارهای علی‌معلولی و نمودارهای حالت‌جریان؛

★  بررسی و اعتبارسنجی مدل با کاربرد داده‌­های تاریخی.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، رویکرد تفکر سیستمی را برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در زمینه‌ها و سازمان‌های گوناگون به‌کار برد.

امروزه هر سازمان برای برنامه­‌ریزی و ماندن در میدان رقابت، نیازمند شناخت درست خود، محیط اقتصادی و اجتماعی پیرامون، و هم‌تایان و رقیبان است. این شناخت به سازمان کمک خواهد کرد که جایگاه خود، مزیت‌های رقابتی، مشتریان هدف، و استراتژی‌های کارا را برای رقابت بشناسد. بر این پایه، می‌توان برای بازاریابی، تولید، توزیع، و ارتباط با مشتریان برنامه‌ریزی کرد که سازگاری با نیازهای سازمان سازگار و سازوکارهای تبلیغات را نیز در بر داشته باشد. در این کار استراتژی بازار برای محصول، سیستم توزیع، و کارزار تبلیغات بر پایه این دو طراحی می‌شود. این برنامه‌ریزی گام‌های زیر را دارد:

★  تجزیه و تحلیل و تدوین اطلاعات بازار هدف (تحلیل بخش‌های ﺑﺎزار)؛

★  شناسایی مشتریان بالقوه و بالفعل و بازارهای قابل حصول ( ﺷﻨﺎﺳﺎیی و تحلیل فرصت‌های ﺑﺎزار)؛

★  شناسایی سازمان‌های داخلی و خارجی دارای مأموریت‌ها و ساختارهای همانند به عنوان همکاران و رقبا و الگوبرداری از شیوه کار آنها؛

★  تجزیه و تحلیل و تدوین اطلاعات رقبا؛

★  تجزیه و تحلیل کانال‌های توزیع؛

★  تدوین استراتژی بازاریابی؛

★  تشکیل سبد پروژه‌ها برای دست‌یابی به این بازارها و اولویت‌بندی، شناخت پیش‌نیاز‌ها، و زمان‌بندی آنها؛

★  نگارش سند برنامه بازاریابی.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، برنامه‌ریزی استراتژیک بازار و طراحی سیستم توزیع را برای سازمان‌های گوناگون انجام دهد.

مردم از ذی‌نفعان کلیدی دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور هستند که باید خدمات درستی دریافت کنند. ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات، می‌تواند به این هدف کمک کند. تحلیل و آسیب‌شناسی خدمات دولت الکترونیک با هدف شناسایی، طرح‌ریزی، و ساماندهی خدمات قابل ارائه به ذی‌نفعان انجام می‌شود. روی‌هم‌رفته، بهبود خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات؛ دسترسی آسان‌تر به خدمات، کاهش مراجعه حضوری، کاهش زمان رسیدگی به درخواست‌ها، امکان پایش و اطلاع‏رسانی، و افزایش بهره‏‌وری در کار را در پی خواهد داشت. تحلیل و آسیب‌شناسی خدمات دولت الکترونیک در گام‌های زیر انجام می‌شود:

★   شناخت سازمان؛

★  شناسایی و مستندسازی خدمات کنونی؛

★  شناسایی و مستندسازی سامانه‌های خدمات کنونی؛

★  سنجش خدمات قابل ارائه به ذی‌نفعان در برابر خدمات سامانه‌های کنونی؛

★  بررسی وضعیت کشورهای د‌یگر در زمینه خدمات همانند؛

★  سنجش خدمات ارائه شده در کشورهای برگزیده در برابر ایران؛

★  تحلیل وضع کنونی خدمات؛

★  ارائه راهکارهای فراگیر برای دست‌یابی به وضع مطلوب.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، تحلیل و آسیب‌شناسی خدمات دولت الکترونیک را در زمینه‌ها و سازمان‌های گوناگون به انجام رساند.

دست‌یابی، نگه‌داشت، و بهبود مشارکت و وفاداری ذی‌نفعان و کارکنان؛ هماوردی با رقیبان؛ بازطراحی استراتژی‌ها و هدف‌ها؛ و به‌کارگیری، نگه‌داشت، و هدایت کارکنان خلاق از راه‌­های مانایی سازمان­‌ها در دنیای رقابتی امروز است. در سازمان­‌های کامیاب امروزی، همه کارها و فرایندها برای پاسخ به نیازهای کاربران و مشتریان طراحی می‌شوند. در این میان، استراتژی‌های پیشبرد مشارکت کاربران و کارکنان در خدمات سازمان‌ها در این کامیابی نقشی کلیدی دارند که با پایش رفتار ایشان پایدار می‌شود. شناخت کاربران و نیازهای آنان، پاسخ درست به این نیازها، خلق ارزش برای ایشان، شخصی‌سازی و سفارشی‌سازی خدمات، و درگیر کردن کاربران در فرایند خلق خدمت یا محصول تا تحویل نهایی به وی و مانند آنها از استراتژی­‌هایی هستند که در این زمینه به‌کار می‌روند. چرخه مشارکت کاربران از روش‌هایی است که بسیار به‌کار بسته می‌شود. در این چرخه، مطالب و کارهای تازه، شگفت­‌انگیز، و گیرا همواره ارائه می‌شوند؛ مشوق‌های معنادار ملموس و غیرملموس به‌درستی به‌کار می‌روند؛ هدف‌های دست‌یافتنی تعریف می‌شوند؛ احساس پیروزی و برتری در کاربران درست و نگه داشته می‌شود؛ فرصت‌های یادگیری پیوسته فراهم می‌گردد، و به وفاداری مخاطبان پاسخ ملموس داده می­‌شود. بر این پایه، سرگرمی هدفمند همراه با یادگیری و احساس سودمند بودن در کاربران را می­‌توان از ابزارهای قدرتمند در پیاده­سازی استراتژی‌­های مشارکت پایدار دانست.

بازی یکی از ابزارهای بسیار کلیدی در سرگرمی است. بنابراین با بهره­‌گیری از بازی در کسب‌وکار می­توان انتظار داشت با ساخت منبعی برای لذت بردن، از یکنواختی و خسته‌کنندگی کارها کم شود و با سرگرمی­های هدفمند در کار، مشارکت بیشتر کاربران پدید آید. ورود بازی به کسب‌وکار مفهومی تازه را به‌نام بازی‌وارسازی (Gamification) پدید آورده است. به گفته دیگر، بازی‌وارسازی ابزاری است که با سرگرمی، برای گشودن چالش­‌های کسب‌وکارهایی به‌کار می‌رود که با کاربران و مشارکت آنان پیوند دارند. بازی‌وارسازی همه کسب‌وکار را تبدیل نمی‌کند، بلکه ابزارها و روش­‌هایی را که در بازی‌­ها به‌کار می‌روند، برای چاره چالش­‌های مشارکت کاربران در کسب‌و‌کار به‌کار می‌برد، اگر هم راه‌کارها مانند بازی نباشند.

بر این پایه، برای طراحی و انجام درست بازی‌وارسازی نیاز به دو دانش کسب‌وکار و طراحی بازی دارد. با آمیختن این دو دانش می­توان روش­‌هایی را پدید آورد که با کمک آنها چالش‌­های کسب‌وکار چاره شوند و اشتیاق و انگیزه کاربران افزایش یابد. ولی بدون الگویی فراگیر و همه‌سویه و بدون بهره‌گیری از روشی ساخت‌یافته نمی­توان بازی‌وارسازی درستی را فراهم ساخت. در این الگو باید به عوامل کلیدی‌ای چون سیستم یا کار به‌عنوان چیزی که در پی بازی‌وارسازی آن هستیم و کاربران به‌عنوان مشارکت‌کنندگان و کسانی که با سیستم هم‌کنش دارند، توجه داشت. در طراحی سیستم با بازی‌وارسازی، عناصری هستند که در هم‌کنش با کاربران، ایشان را درگیر خود می‌کنند. امتیازها، نشان­ها، و تابلوی امتیازات از پرکاربردترینِ این عناصر هستند که باید در الگویی هدفمند طراحی شوند و به‌کار روند.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، بازی‌وارسازی را در زمینه‌ها و سازمان‌های گوناگون به انجام رساند.

شناسایی، مستندسازی، انجام، و مدیریت فرایندهای کاری، بر پایه معیارهای هزینه، کیفیت، زمان، و انعطاف­‌پذیری در سازمان از کلیدی‌ترین چالش‌های مدیران است. بر پایه نگاه مدیریت فرایندهای کسب وکار (Business Process Management: BPM)، سازمان، چیزی جز فرایندهای آن نیست و همه اجزا و روابط سازمانی با نگاه به فرایندهای آن شناختنی هستند.

مستندسازی فرایندهای سازمانی نخستین گام برای بهینه‌سازی آنهاست. در این گام، چگونگی انجام کارهای سازمان، با کاربرد یک زبان یا ابزار استاندارد مدل می‌شود. یکی از ابزارهای مفید برای مدل‌کردن فرایندهای سازمانی، استاندارد «بی‌پی‌ام‌ان» (Business Process Model and Notation: BPMN) است. این استاندارد مجموعه‌ای از شکل‌های گرافیکی را در بر دارد که بر پایه فلوچارت درست شده‌اند. هدف کلیدی «بی‌پی‌ام‌ان» فراهم ساختن مدلی فهمیدنی برای همه کارکنان سازمان است. این استاندارد به‌آسانی به فرایندهای ماشین‌خوان تبدیل می‌شود، به‌گونه‌ای که نرم‌افزارهای مدیریت جریان کار بتوانند آن‌ها را در سازمان به گردش درآورند.

برای مستندسازی فرایندها، نخست فرم‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورعمل‌ها، و شرح و نمودار فرایندهایی که باید باشند، بررسی می‌شود. سپس با یکی از آگاهان سازمان برای شناخت و فهرست‌سازی فرایندها گفت‌وگو می‌شود. گرداوری اطلاعات پیرامون فرایندهای سازمانی، نمودار سازمانی، نقش‌ها و مسئولیت‌های کارکنان، گردش کار و اطلاعات میان افراد و میان بخش‌ها، و سامانه‌ها گام بعدی است. بر پایه داده‌هایی که گردآوری شدند، نگاشت نخست فرایندهای کنونی سازمان به‌دست می‌آید. با مصاحبه با آگاهان بیشتر در سازمان، اطلاعات و فرایندهای نگاشته شده، ویرایش می‌شوند. بهبود فرایندها برای افزایش اثربخشی و کارایی آنها گام دیگر است که با ساده‌سازی آنها، کنار گذاشتن فرایندهای تکراری، کاهش دوبارگی، و بازطراحی فرایندها و فرم‌ها انجام می‌شود.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، مستندسازی و بهبود فرایندها را در زمینه‌ها و سازمان‌های گوناگون به انجام رساند.

سیستم‌های مدیریت کیفیت به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا با کاربست رویکرد سیستمی؛ فرایندها، منابع، و زیرساخت‌های بایسته را برای بهبود کیفیت در سازمان فراهم نمایند. استاندارد «ایزو ۹۰۰۱» ابزاری سیستمی برای مدیریت کیفیت در سازمان‌ها به‌شمار می‌رود که مانند یک چتر همه کارهای مؤثر بر کیفیت محصولات سازمان را در بر می‌گیرد. رویکرد فرایندی که بنیاد و پشتوانه این استاندارد است، ساخت و گسترش فرهنگ بهبود همیشگی در سازمان را در پی خواهد داشت.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، طرح‌ریزی و استقرار نظام مدیریت کیفیت را در زمینه‌ها و سازمان‌های گوناگون بر پایه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به انجام رساند.

مدل کسب‌وکار، مدلی مفهومی از یک کسب‌وکار است که پیوند میان عوامل ساختاری و هم‌چنین چگونگی پاسخ‌گویی آن کسب‌وکار را به دنیای بیرون از سازمان روشن می‌کند. پرسش‌های زیر را برای شناخت مدل کسب‌وکار یک کالا یا خدمت باید پاسخ داد:

★  مشتریان چه کسانی هستند؟

★  ارزش مشتریان چیست؟

★  چگونه می‌توان ارزش دلخواه مشتریان را با کمترین هزینه به ایشان ارائه کرد؟

مدل کسب‌وکار، جایگاه آن را در زنجیره ارزش و چگونگی درآمدزایی کسب‌وکار روشن می‌کند. از این رو، با شناخت نیاز مشتری، جایگاه ارزش کسب‌وکار روشن و بخش‌بندی بازار بر پایه ماهیت مشتریان انجام می‌شود. سپس ساختار زنجیره ارزش گزیده و ساختار هزینه‌ها و چگونگی درآمد پایدار روشن می‌شود.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، مدل کسب‌وکار محصولات فناوری اطلاعات را برای سازمان‌های گوناگون طراحی کند.

طرح توجیهی، روی‌هم‌رفته بررسی و تجزیه و تحلیل موفقیت یک پروژه یا کسب‌وکار و امکان‌پذیری و بازدهی آن را در سه بخش در بر دارد. بخش نخست، مطالعه بازار (Market study) است. در این بخش، بدون پرداختن به بهای فروش و بهای تمام ‌شده به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آیا یک محصول در بازار با استقبال خوبی روبه‌رو خواهد شد. برای پاسخ به این پرسش، صادرات، واردات، و تولید داخل بررسی می‌شود و تقاضای نهان و سهم بازار محصول تعیین می‌شود. بخش دوم، مطالعه فنی (Technical study) است. در این بخش بر پایه تقاضای نهان و سهم بازار به‌دست آمده؛ نیاز به مواد اولیه، دستگاه‌ها، تجهیزات، ماشین‌آلات، و نیروی انسانی برآورد می‌شود. بخش سوم مطالعه مالی (Financial study) است. در این بخش، بهای فروش و بهای تمام ‌شده محصول، سودآوری پروژه بر پایه شاخص‌های مالی مانند ارزش کنونی پول (NPV) و نرخ بازگشت سرمایه (IRR) تعیین می‌شوند . بررسی ریسک پروژه نیز اگر عدم قطعیت در تقاضا باشد، در این بخش انجام می‌شود.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، در زمینه طرح‌های توجیهی برای پروژه‌های فناوری اطلاعات به سازمان‌های گوناگون مشاوره دهد.

ریسک پروژه به هر گونه رویداد یا شرایطی غیرقطعی گفته می‌شود که اگر روی  دهد، می‌تواند تأثیر مثبت یا منفی روی یک یا چند هدف پروژه داشته باشد. از آنجایی که چنین تغییراتی در هدف‌های برنامه‌ریزی شده، می‌توانند مرز میان کامیابی و ناکامی یک پروژه باشند، نیاز به کاربست مدیریت ریسک پروژه بیش از پیش آشکار می‌شود. مدیریت ریسک پروژه، نگرشی نظام‌مند و پیشگیرانه است که در راستای کنترل پروژه و کاهش عدم قطعیت آن به کار گرفته می‌شود. هدف از مدیریت ریسک، کمینه‌سازی پیامد رویدادهای نامطلوب (تهدیدها) و بیشینه‌سازی دستادوردهای مطلوب (فرصت‌ها) است. مدیریت ریسک پروژه یک فرایند تکرارشونده در سراسر چرخه عمر پروژه است. این فرایند به اندازه و پیچیدگی پروژه بستگی دارد و گام‌های زیر را در بر دارد:

★  برنامه‌ریزی مدیریت ریسک

★  شناسایی ریسک

★  تجزیه و تحلیل کیفیت ریسک

★  تجزیه و تحلیل کمیت ریسک

★  برنامه‌ریزی پاسخ به ریسک

★  کنترل و نظارت بر ریسک

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، ریسک پروژه‌های گوناگون را مدیریت کند.

امروزه‌، سازمان‌ها و راهبردها، ساختارها، و مدیریت آنها بیش از هر زمان دیگری پیچیده شده‌اند. این پیچیدگی از تغییرات محیطی‌؛ افزایش فزاینده تلاطم و آشفتگی؛ گرایش به تغییر در محیط کسب‌وکار؛ و تمایل برای رشد، توسعه، و ارتقا به تراز جهانی سرچشمه می‌گیرد. شتاب فزاینده و گستردگی دامنه تغییرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، همراه با دگرگونی‌های سریع فناورانه و پیشرفت‌های علمی بر سازمان‌ها تأثیر بسیاری دارد. در این میان، منابع انسانی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر سازمان‌ها به‌شمار می‌روند. این منابع باید مانند منابع دیگر به‌درستی و در زمینه‌های زیر مدیریت شوند:

مدیریت برنامه‌ریزی منابع انسانی، سیاست‌ها، و استراتژی‌ها

★  استراتژی منابع انسانی

★  پیاده‌سازی استراتژی‌ها و سیاست‌های نیروی کار

★  مدل‌های رتبه‌بندی

★  شرح شغل و مشاغل

★  نمودار سازمانی

★  مدل‌های مدیریت شایستگی

استخدام، منبع‌یابی، و گزینش کارکنان تازه

★  استخدام/ منبع‌یابی کاندیداهای جذب

★  مدیریت استخدام تازه/ استخدام دوباره

مشاوره و توسعه کارکنان

★  مدیریت گرایش کارکنان (اجتماعی‌سازی)

★  مدیریت توسعه کارکنان

★  آموزش کارکنان

★  مدیریت روابط کارکنان

★  مدیریت پاداش و برنامه‌های انگیزشی

★  برنامه‌های تعادل کار و زندگی برای کارکنان

★  طرح جایگزینی کارکنان

★  مدیریت برنامه‌ریزی زمان نیروی کار

بازنگری وضعیت و تحلیل ریسک

★  طرح معیار نیروی کار (benchmarking)

★  فرایند تجزیه و تحلیل و اندازه گیری نیروی کار

★  مدیریت/ جمع‌آوری پیشنهادهای کارکنان و انجام پژوهش کارکنان

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، مدیریت منابع انسانی را در زمینه‌ها و برای سازمان‌های گوناگون به‌انجام برساند.

ارزیابی عملکرد یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای مدیریتی است که رو به بلوغ و گسترش است. یکی از روش‌­های ارزیابی عملکرد، کاربرد شاخص­‌ها و سنجش آنها از یک سو و کوشش برای کنار گذاشتن کاستی‌ها و افزایش توانمندی و کیفیت محصولات است. روش‌شناسی‌های گوناگونی برای ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و کارکنان آنها هست که از آن میان می‌توان از کارت امتیازی متوازن، ارزیابی ۳۶۰ درجه، و مدل تعالی سازمانی (EFQM) نام برد. فرایند طراحی و راه‌اندازی سیستم ارزیابی عملکرد در سازمان گام‌های زیر را دارد:

★  گذاردن هدف‌ها و محدوده پروژه؛

★  برنامه‌ریزی کاری پروژه؛

★  مطالعه وضع موجود سیستم­‌های ارزیابی در سازمان؛

★  شناسایی سازمان‌های همانند داخلی و خارجی و مطالعه تطبیقی؛

★  طراحی نظام ارزیابی عملکرد؛

★  طراحی شاخص‌­های ارزیابی عملکرد؛

★  طراحی روش گردآوری داده‌­ها و اندازه­‌گیری شاخص‌­ها؛

★  تعیین راهبران فرم­‌های ورود داده و گزارش­‌ها؛

★  راه‌اندازی نظام ارزیابی عملکرد و آموزش و اجرای آزمایشی؛

★  .مشاوره و نظارت بر کار نظام ارزیابی عملکرد پس از راه‌اندازی

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، سیستم‌های ارزیابی عملکرد را برای سازمان‌های گوناگون طراحی و راه‌اندازی کند.

مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان، درباره مسئولیت سازمان در برابر تأثیر تصمیم‌هایی که می‌گیرد و کارهایی که انجام می‌دهد، بر جامعه و محیط زیست است که توسعه پایدار را در پی دارد. بهبود عملکرد سازمان در زمینه مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌تواند شهرت و اعتبار سازمان، پاسخ به انتظارات ذی‌نفعان، مدیریت ریسک، وفاداری در مشتری، و مانند آنها را نیز فراهم سازد. بنابراین به ارزیابی عملکرد سازمان از دیدگاه اجتماعی نیاز است. برای مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان، استانداردهای گوناگونی هست که  ارائه شده‌اند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان استاندارد «ایزو ۲۶۰۰۰» را نام برد. در کنار این استاندارد و با بهره‌گیری از راهنمای گزارش‌دهی پایداری GRI می‌توان به چارچوبی برای ارزیابی عملکرد اجتماعی سازمان دست یافت. بر این پایه، پس از روشن شدن دامنه مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمان، به اولویت‌های آن در زمینه‌های زیر پرداخته می‌شود:

★  فرمانش سازمانی؛

★  حقوق بشر؛

★  شیوه‌های کار؛

★  محیط زیست؛

★  شیوه‌های کار دادگرانه؛

★  چالش‌های مصرف‌کننده؛

★  مشارکت و توسعه جامعه.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، مشاوره و ارزیابی مسئولیت‌پذیری اجتماعی را برای سازمان‌های گوناگون انجام دهد.

هر کار علمی و پژوهشی نیازمند پیروی از ملاحظات اخلاقی است، چرا که بدون پیروی از ارزش‌های اخلاقی در این زمینه اعتماد میان اعضای جامعه علمی و همچنین اعتماد میان نهاد علم و جامعه دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌شود. بنابراین رعایت اصول اخلاقی در پژوهش نقش بسیاری در پیشبرد هدف‌های علمی دارد، به‌گونه‌ای که امروزه گسترش به‌هنجار نهادهای علمی در جامعه بدون نگه‌داشت ارزش‌های اخلاق پژوهش ناشدنی است. اخلاق پژوهش را می‌توان از دیدگاه‌های زیر بازشناخت:

★  ریشه‌های تاریخی اخلاق پژوهش؛

★  مبانی نظری و مفاهیم عملی اخلاق پژوهش؛

★  مهارت استدلال‌ورزی در چارچوب نظریه‌ها و اصول اخلاق پژوهش؛

★  منابع علمی اخلاق پژوهش؛

★  رویکردهای گوناگون در فلسفه اخلاق، فرااخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق توصیفی، و اخلاق کاربردی؛

★  ابعاد تصمیم‌گیری در اخلاق پژوهش؛

★  رهنمودهای اخلاق حرفه‌ای و هنجارهای تخصصی و علمی؛

★  نظارت اخلاقی از راه نهادهای بررسی اخلاق پژوهش؛

★  فرایند گام‌به‌گام تصمیم‌گیری اخلاقی در اخلاق پژوهش؛

★  مشاوره، تهیه، و تنظیم منشورهای اخلاقی در حوزه اخلاق پژوهش.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، در زمینه اخلاق پژوهش به سازمان‌های گوناگون مشاوره دهد.

امروزه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و نفوذ آنها در جامعه، دگرگونی‌ها و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی، و اخلاقی گوناگونی را به همراه داشته است. نبود شناخت و ناتوانی در واکاوی ابعاد گوناگون این دگرگونی‌ها و پیامدها، می‌تواند آسیب‌های فردی و اجتماعی و اخلاقی ناگواری را در پی داشته باشد. توان شناخت، واکاوی، و رویارویی با این فناوری‌ها نقشی کلیدی در کاهش این آسیب‌ها دارد. اخلاق فاوا را می‌توان از دیدگاه‌های زیر بازشناخت:

★  ماهیت اخلاق فاوا؛

★  مبانی نظری و مفاهیم عملی اخلاق فاوا؛

★  زمینه‌های مطالعاتی در اخلاق فاوا؛

★  موضوع‌ها و مسائل اخلاقی در اخلاق فاوا؛

★  چگونگی رویارویی انتقادی‌اخلاقی با فاوا؛

★  سیر تحول تاریخی و تطور مفهومی اخلاق فاوا؛

★  ابعاد تصمیم‌گیری در مسائل و موضوع‌های اخلاق فاوا؛

★  مالکیتِ معنوی محصولات نرم‌افزاری و خدمات الکترونیکی؛

★  حریم خصوصی و محرمانگی در اخلاق فاوا؛

★  ناشناختگی و گمنامی در اخلاق فاوا؛

★  منشورهای اخلاقی در حوزه اخلاق فاوا؛

★  تحولات فرهنگی، اجتماعی، و اخلاقی در پیوند با فاوا.

ایرانداک آمادگی دارد با کارشناسان و استادان کارآزموده خود، در زمینه اخلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات به سازمان‌های گوناگون مشاوره دهد.

 

 

 

 

 ارتباط با ما 

 

 گروه خدمات دانش‌بنیان

۰۲۱-۶۶۹۵۴۷۵۶

biz@irandoc.ac.ir

 

برخی از مشتریان 

 

لوگوی دانشگاه مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

لوگوی دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه علم و صنعت ایران

لوگوی دانشگاه مدرس

دانشگاه شیراز

لوگوی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران

بنیاد دانشنامه‌نگاری

لوگوی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

لوگوی دانشگاه مدرس

صندوق رفاه دانشجویان

افزودن دیدگاه