ایرانداک، پژوهشگاه سرمایه‌گذار (۲ اردیبهشت ۱۳۹۶)

دو طرح سرمایه‌گذاری و مشارکت ایرانداک با بخش خصوصی در پی فراخوان مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم،‌ تحقیقات، و فناوری (شماره ۱۹۷۱۷۲/۳ تاریخ ۷/۹/۱۳۹۵) در سیزدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی (۱۳۹۶)،‌ پس از داوری در زمره طرح‌های برتر و ایرانداک نیز به‌عنوان یکی از پنج دانشگاه و پژوهشگاه سرمایه‌گذار در کشور برگزیده شدند.

یکی از این دو طرح، سامانه «همانندجو» است که با پشتوانه متن کامل نوشتارهای علمی در پاسخ به خواست جامعه‌ علمی کشور برای بهبود اخلاق علمی و حمایت از مالکیت فکری و معنوی و هم‌چنین پیش‌گیری از بدرفتاری‌های علمی با مشارکت شرکت دانش‌بنیان سبوی دانش پارسیان راه‌اندازی شده است. همانندجویی در نوشتارهای علمی، گامی در کمک به نگه‌داشت حقوق پدیدآوران و گسترش علم و فناوری و زمینه‌سازی برای دسترسی آزاد همگان به اطلاعات است. «همانندجو» با جست‌وجوی خودکار در متن کامل نوشتارهای علمی در ایرانداک و همچنین در وب، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه‌ی همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد.

طرح دوم، سامانه مدیریت نشست‌ها و مصوبه‌های هیئت‌های امنا (سامان‌ها) که با مشارکت شرکت اکسیر تکسان راه‌اندازی شده است. این سامانه به هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مراکز آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری کشور کمک می‌کند که در محیط وب، نشست‌های خود را از آغاز تا انجام مدیریت کنند. «سامان‌ها» برای هر هیئت امنا یک فضای جداگانه فراهم می‌سازد و هم‌زمان، از افزونگی در درون‌دهی داده‌ها و کار دوباره پیش‌گیری می‌کند. در این فضا، همه کنش‌گران هر هیئت امنا و کمیسیون دائمی آن مانند رئیس، دبیر، عضو، کارشناس، و مشاور دسترسی ویژه‌ای فراخور نیازها و نقش‌های خود دارند. «سامان‌ها» افزون بر مدیریت نشست‌ها، با ثبت و نگه‌داری اطلاعات عملکرد هر هیئت امنا، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار اعضا قرار می‌دهد که می‌توانند بر پایه آن به سیاست‌گذاری بهتر برای مدیریت هیئت امنا بپردازند.

ایرانداک کار سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی را از سال ۱۳۹۳ و با دریافت یک مصوبه از هیئت امنا در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۳ در دستور کار خود گذارد و افزون بر آن، مشارکت با بخش دولتی را نیز آغاز کرد و هم‌اکنون دارای هفت خدمت مشارکتی با سازمان‌های دیگر است.