۷۰۰.۰۰۰ × ۱۵۰.۰۰۰ (۳۰ آذر ۱۳۹۳)

    با افزودن بیش از ۱۰۰.۰۰۰ رکورد تازه به پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) از آغار سال ۱۳۹۳ تاکنون، شمار رکوردهای این پایگاه به ۷۰۰.۰۰۰ رسید. این پایگاه که در اختیار همه استادان، دانشجویان، و پژوهشگران کشور و جهان قرار دارد. افزون بر این،‌ با بهبودهایی که در ماه‌های گذشته در این پایگاه انجام شد، شمار جست‌وجوهای انجام شده در آن در ۲۲ آذر ماه از مرز ۱۵۰.۰۰۰ جست‌وجو در روز گذشت. نمودار زیر رشد جست‌وجو در این پایگاه را به تفکیک ماه در دو سال گذشته نشان می‌دهد.

 

نتیجه جستجو در پایگاه گنج

 

    کاربرد بیشتر اطلاعات گذشته برای انجام پژوهش‌های آینده می‌تواند به بهره‌وری فزون‌تر نظام پژوهش و نوآوری کشور بینجامد و شبکه پژوهش‌ها و پژوهشگران هم‌افزایی روزافزونی را در پی داشته باشد.