دانش ایران در سال ۲۰۱۳ (۴ آبان ۱۳۹۴)

    انتشارات علمی ایران در جهان همواره یکی از شاخص‌های پیشرفت علم و ابزاری برای پایش آن به شمار می‌رفته و به‌ویژه در این سال‌ها در کانون توجه سیاست‌گذاران بوده است. هر چند درباره بسندگی این شاخص همواره گفت‌وگوهایی هست، ولی نگاه موشکافانه و آماری از دیدگاه‌های گوناگون به انتشارات علمی ایران می‌تواند راه‌گشای سیاست‌گذاران در ره‌گیری و راهبری کار علمی دانشمندان کشور باشد و ابزاری پایا و استوار برای برنامه‌ریزی و تخصیص منابع به شمار رود.

    در سال ۱۳۸۱ ایرانداک برای نخستین بار کتابی را با نام دانش ایران منتشر کرد که انتشارات علمی ایران را در نمایه‌نامه‌های «آی اس آی» در سال ۱۹۹۹ میلادی (۹۶۸ رکورد علمی) در بر داشت و تحلیل‌های گوناگونی را در اختیار سیاست‌گذران علم و فناوری گذارد. پس از آن دانش ایران برای سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی نیز منتشر شد و از آن پس برای هشت سال روی زمین ماند. هم‌اکنون دانش ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی با شکافی هشت ساله منتشر شده است و اطلاعات ۲۸.۴۸۶ رکورد علمی ایرانیان را از دیدگاه‌های گوناگون و بر پایه نمایه‌نامه‌های استنادی مؤسسه اطلاعات علمی آمریکا (آی. اس. آی.) برای بازنمایی دانش ایران در جهان در بر دارد. این کتاب دستاورد بازتحلیل اطلاعات نمایه‌نمه‌های یاد شده بر پایه نیازهای سیاست‌گذاران ایران است و هدف از انتشار آن، فراهم ساختن اطلاعات برای سیاست‌گذاری علم و فناوری و ارزیابی برنامه‌های توسعه علم و فناوری کشور با ارائه تصویری روشن از کار دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری است.