طرح امین

درباره 

 

طرح امین (امانت بین کتابخانه‌ها) توافقی رسمی بین تعدادی کتابخانه است که براساس آن، هر کتابخانه‌ می‌تواند مدارک مورد نیاز کاربران خود را که هنگام در‌خواست در مجموعه‌اش موجود نیستند، از مجموعه دیگر کتابخانه‌ها تأمین کند.
طرح امین از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی آغاز می‌شود و به مدت سه سال تحصیلی ادامه می‌یابد. با عضویت در این طرح، کتابخانه‌ها می‌توانند از منابع موجود در دیگر کتابخانه‌ها به‌صورت امانت یا دریافت تصویر آنها، استفاده کنند. کتابخانه‌ها در ازای دریافت این خدمات از دیگر کتابخانه‌ها هزینه‌ای از پیش‌تعیین‌شده را در قالب بهامهر پرداخت می‌کنند. برای جلوگیری از درگیر شدن تمام کتابخانه‌ها در فرایندهای مالی و اداری طرح، کتابخانه‌ها به یکی از دو نوع رابط و وابسته به عضویت طرح در می‌آیند.

 

مقررات

 
 • همه‌ کتابخانه‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی سراسر کشور می‌توانند در طرح امین شرکت کنند؛
 • همه کتابخانه‌های عضو وظیفه دارند بر اساس مقررات و ضوابطی که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران تعیین کرده، عمل کنند؛
 • پژوهشگاه در برابر مواردی که کتابخانه‌های عضو بر اساس مقررات و ضوابط پژوهشگاه عمل نکنند، مسئولیتی بر عهده ندارد.

 

کتابخانه‌های رابط وظیفه دارند خدمات خود را در چارچوب زیر انجام دهند 

 
 • کتابخانه‌های رابط وزارت علوم به یکدیگر خدمات امانت مدرک و خدمات تأمین تصویر مدرک ارائه کنند؛
 • کتابخانه‌های رابط وزارت علوم و کتابخانه‌های رابط دیگر سازمان‌ها به یکدیگر تنها خدمات تصویر مدرک ارائه کنند؛
 • به درخواست‌های متقاضیان کتابخانه‌های وابسته به خود، متقاضیان خود و درخواست‌های رسیده از سوی دیگر کتابخانه‌های رابط براساس بندهای "الف" و "ب" پاسخ دهند؛
 • بنا به درخواست و بر اساس مقررات تعیین‌ شده از سوی پژوهشگاه، تا جایی که ممکن است، تصویر همه مدارک موجود در کتابخانه خود و کتابخانه‌های وابسته به خود را در اختیار دیگر کتابخانه‌های رابط قرار دهند.

 

کتابخانه‌های وابسته وظیفه دارند 

 
 • متقاضیان خود را برای استفاده از خدمات طرح به کتابخانه رابط ارجاع دهند؛
 • مدارک مورد نیاز کتابخانه رابط را به شخص رابط امانت دهند؛
 • تبادل همه فرم‌های درخواست و مدارک یا تصویر آنان بین کتابخانه‌ها، باید توسط پست پیشتاز انجام شود؛
 • مدت امانت هر مدرک از تاریخ ارسال از کتابخانه تا تاریخ بازگشت به کتابخانه یک ماه است و در صورتی که رزرو نشده باشد یک بار و به مدت ۱۵ روز قابل‌ تمدید است. با هر درخواست بیشترین تعداد صفحات تصویر درخواست شده از کتاب یا مقاله ۵۰ صفحه از مدرک است؛
 • هزینه خدمات با ارسال بهامهر از طرف کتابخانه درخواست‌کننده به کتابخانه ارائه‌کننده پرداخت می‌شود؛
 • دوره هفتم طرح از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ است؛
 • کتابخانه‌های عضو طرح موظفند تا پایان دوره مقررات طرح را اجرا کنند. عضویت جدید یا تمدید آن برای هر دوره تنها یک بار و پیش از آغاز دوره انجام می‌شود؛
 • در پایان هر دوره، کتابخانه‌های عضو می‌توانند در پاسخ به درخواست عضویت از سوی پژوهشگاه، از طرح خارج شده و در صورت نیاز درخواست تصفیه‌ حساب کنند. در این صورت پژوهشگاه برای اطمینان از بدهکار نبودن آن کتابخانه به دیگر کتابخانه‌ها، تا سه ماه پس از آغاز دوره بعد، درخواست تصفیه‌ حساب را بدون پاسخ می‌گذارد و پس از این مدت نتیجه تصفیه‌ حساب را به اطلاع کتابخانه می‌رساند؛
 • با توجه به تبصره ۱، کتابخانه‌های عضو هر دوره، موارد پیگیری خود مربوط به کتابخانه‌های خارج شده از طرح را باید حداکثر تا دو ماه پس از آغاز دوره به پژوهشگاه اعلام کندد و پژوهشگاه درباره‌ موارد پیگیری اعلام شده پس از این مدت مسئولیتی را به عهده نمی‌گیرد؛
 • پژوهشگاه در برابر مواردی که خارج از الگوی ارتباطی کتابخانه‌ها عمل شده است مسئولیتی به عهده نمی‌گیرد.