خبرها

اعلام عناوین دوره‌های آموزشی پژوهشگاه در فروردین ۹۴

به گزارش "روابط‌ عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" مدیریت آموزش پژوهشگاه، عناوین و تاریخ دوره‌های آموزشی فروردین ۹۴ را اعلام نمود.

گفتنی است، دانش‌پذیران در پایان هر دوره، گواهی معتبر با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت می‌کنند.

عناوین دوره‌ها و تاریخ برگزاری آن‌ها و همچنین نام مدرسان دوره‌های آموزشی پژوهشگاه به...

کسب بالاترین امتیاز پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال ۱۳۹۳، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات بالاترین امتیاز را در گروه خود، بدست آورد.

کمیسیون نشریات علمی در راستای رتبه بندی و ارتقای نشریات علمی کشور با استفاده از شاخص‌های مورد نظر، ارزیابی نشریات علمی را سال ۱۳۹۳ به انجام رساند.

در این...

کسب بالاترین امتیاز پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات

به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران" بر اساس ارزیابی نشریات علمی در سال ۱۳۹۳، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات بالاترین امتیاز را در گروه خود، بدست آورد.

کمیسیون نشریات علمی در راستای رتبه‌بندی و ارتقای نشریات علمی کشور با استفاده از شاخص‌های موردنظر، ارزیابی نشریات علمی را سال ۱۳۹۳ به انجام رساند.

در این...

ثبت ۲۰۰ هزارمین پایان‌نامه در پایگاه ثبت پایان‌نامه‌ها

به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران"، از بهمن ماه سال ۱۳۸۷ کار ثبت پایان‌نامه در پایگاه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی آغاز شده و از آن زمان تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار پایان‌نامه در این پایگاه به ثبت رسیده که از این میان نزدیک به ۱۶۳ هزار پایان‌نامه به تایید دانشگاه رسیده است.

بیشترین پایان‌نامه‌های ثبت شده...

ثبت ۲۰۰ هزارمین پایان‌نامه در پایگاه ثبت پایان‌نامه‌ها

به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران"، از بهمن ماه سال ۱۳۸۷ کار ثبت پایان‌نامه در پایگاه پایان‌نامه‌ها ورساله‌های تحصیلات تکمیلی آغاز شده و از آن زمان تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار پایان‌نامه در این پایگاه به ثبت رسیده که از این میان نزدیک به ۱۶۳ هزار پایان‌نامه به تایید دانشگاه رسیده است.

بیشترین پایان‌نامه‌های ثبت‌شده در...

ثبت ۲۰۰ هزارمین پایان‌نامه در پایگاه ثبت پایان‌نامه‌ها

به گزارش "روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران"، از بهمن ماه سال ۱۳۸۷ کار ثبت پایان‌نامه در پایگاه پایان‌نامه‌ها ورساله‌های تحصیلات تکمیلی آغاز شده و از آن زمان تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار پایان‌نامه در این پایگاه به ثبت رسیده که از این میان نزدیک به ۱۶۳ هزار پایان‌نامه به تایید دانشگاه رسیده است.

بیشترین پایان‌نامه‌های ثبت شده در...

صفحه‌ها