انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی

انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی
نوع عضویت: 
عضویت ملی
سال عضویت: 
فروردين ۱۳۸۵

این انجمن به منظور کمک به گسترش و پیشبرد توانایی‌های علمی در زمینه‌های ارتباطات و اطلاعات، توسعه کیفی نیروهای متخصص آن و بهبود سطح آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها در جهت اجرای «طرح جامع آینده‌نگری ارتباطی و اطلاعاتی کشور» براساس پژوهشگری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای تشکیل شد. هیئت مدیره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است که هر سه سال یک‌بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند. انجمن همچنین دارای یک مجمع عمومی است که هر سال برگزار می‌شود. انجمن دارای کمیته‌های تخصصی آموزش و پژوهش، انتشارات، آمار و اطلاعات، پذیرش و روابط عمومی و گردهمایی‌­های علمی است.

نمایه الفبایی: 
انجمن ایرانی مطالعات جامعه اطلاعاتی

افزودن دیدگاه