انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

نوع عضویت: 
عضویت ملی
سال عضویت: 
فروردين ۱۳۸۶

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران یکی از اعضای حقوقی «انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران» است. از فعالیت‌های مشترک پژوهشگاه و انجمن می‌توان به برگزاری همایش "مدیریت دانش و علوم اطلاعات، پیوندها و برهم‌کنش‌ها" و انتشار «فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات» اشاره کرد.

نمایه الفبایی: 
انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

افزودن دیدگاه