انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران

انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران
نوع عضویت: 
عضویت ملی
سال عضویت: 
فروردين ۱۳۹۰

انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران با مجوز شماره‌ ۲۳۷۳ / ۳ تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۸۸ و اساس‌نامه مصوب کمیسیون انجمن‌های علمی ایران با تلاش هیئت مؤسس با گرد هم آوردن اعضایی از میان دانشوران و فناوران در حوزه‌های گوناگون علمی در پی نزدیک ساختن اندیشه‌ها و پژوهش‌های آنان برای گسترش و پیشبرد دانش و کار در میان‌رشته‌ مدیریت اطلاعات است. این هدف با پژوهش؛ همکاری‌های علمی و پژوهشی؛ تشویق پژوهشگران؛ ارائه‌ خدمات آموزشی، پژوهشی، و فنی؛ برگزاری همایش‌های علمی؛ و انتشارات علمی در چارچوب برنامه‌ استراتژیک انجمن و منشور انجمن‌های علمی و با کمک همکاران افتخاری، ‌پشتیبانان، و کارکنان آن پی گرفته می‌شود.

نمایه الفبایی: 
پایگاه‌وب انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران

افزودن دیدگاه