ایفلا (فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسه‌های کتابداری)

ایفلا (فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسه‌های کتابداری)
نوع عضویت: 
عضویت بین‌المللی
سال عضویت: 
فروردين ۱۳۷۸

فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسه‌های کتابداری (ایفلا)، سازمان بین‌المللی مهمی است که نماینده علاقه‌مندی‌های کتابخانه‌ها، خدمات اطلاع‌رسانی وکاربران آن‌هاست. این انجمن غیردولتی، مستقل و بین‌المللی، وابستگی‌های رسمی پیوسته‌ای با یونسکو دارد. ایفلا عرصه جهانی حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی است.

نمایه الفبایی: 
ایفلا (فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسه‌های کتابداری)
فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسه‌های کتابداری

افزودن دیدگاه