هیئت اجرایی جذب مشترک پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

   هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران بر پایه مصوبه هیئت عالی جذب از آبان‌ماه ۱۳۸۷ برای انتخاب اعضای هیئت علمی شایسته از میان متقاضیان جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت عملی و همچنین وحدت رویه در استخدام اعضای هیئت علمی تشکیل شد. در سوم فروردین ۱۳۹۴ با استناد به مصوبه هیئت عالی جذب، هیئت اجرائی جذب مشترک اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کار خود را زیر نظر هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری شروع کرد. این هیئت هم‌اکنون کارهایی مانند فراخوان‌ها، تشکیل پرونده برای متقاضیان، و پاسخ‌گویی به آنها را انجام می‌دهد.

 

 

  ۱. شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیئت علمی؛

  ۲. فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیئت ‌علمی؛

  ۳. تصمیم‌گیری درباره چگونگی استخدام اعضای هیئت ‌علمی قراردادی، پیمانی، رسمی، آزمایشی، رسمی قطعی، و طرح سربازی و ماموریت و انتقال اعضای هیئت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات بالادست؛

  ۴. اعلام نظر درباره جذب اعضای هیئت علمی متقاضی استخدام و متقاضیان راتبه تحصیلی از دیدگاه توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی؛

  ۵. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات استخدام اعضای هیئت علمی؛

  ۶. ارائه گزارش‌ به هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی میراحمدی (نماینده نهاد مقام معظم رهبری و عضو)

دکتر سیروس علیدوستی (رئیس)

مهری صدیقی (دبیر و عضو)

دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی (عضو)

دکتر ناصر علی عظیمی (عضو)

دکتر اکرم قدیمی (عضو)

 

 از آذر ۱۳۹۲ تا پایان شهریور ۱۳۹۹

 

پرونده‌های پایان‌یافتهپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران‎مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

استخدام پیمانی

۲۳۲۲

انتقال

۱۱

طرح سربازی

۳۱

تبدیل وضعیت

۱۵۷

هیئت علمی وابسته

۰۱۲

پرونده‌های در دست کار

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران‎

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

جذب پیمانی

بررسی صلاحیت علمی

۰۰

بررسی صلاحیت عمومی، استعلام و تحقیق

۰۳

فرستاده شده به مرکز جذب

۰۰

جذب راتبه

بررسی صلاحیت عمومی ، استعلام و تحقیق

۰۰

فرستاده شده به مرکز جذب

۰۰

در دست بررسی در اداره بورس

۰۰

دارای حکم بورس

۲۰
تبدیل وضعیت

بررسی صلاحیت علمی

۲۳

بررسی صلاحیت عمومی، استعلام و تحقیق

۰۰

فرستاده شده به مرکز جذب

۲۰

 

 

نشست‌هاشمار
هیئت اجرایی جذب۴۸

کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

۲۸

کارگروه بررسی صلاحیت علمی

۴۸
نامه‌نگاری‌هاشمار
نامه‌های صادره۱۱۰۰
نامه‌های وارده۹۰۰

 

   هیئت اجرایی جذب و دبیرخانه آن در سال ۱۳۹۶، فرایند جذب چهار عضو هیئت علمی پیمانی را برای مؤسسه مطالعات بازرگانی و در سال ۱۳۹۸، فرایند جذب سه عضو هیئت علمی پیمانی را برای پژوهشکده امور اقتصادی انجام داده است.