هیئت اجرایی جذب مشترک پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

هیئت اجرائی جذب اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران بر پایه مصوبه هیئت عالی جذب از آبان‌ماه ۱۳۸۷ برای انتخاب اعضای هیئت علمی شایسته از میان متقاضیان جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت عملی و همچنین وحدت رویه در استخدام اعضای هیئت علمی تشکیل شد. در سوم فروردین ۱۳۹۴ با استناد به مصوبه هیئت عالی جذب، هیئت اجرائی جذب مشترک اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کار خود را زیر نظر هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری شروع کرد. این هیئت هم‌اکنون کارهایی مانند فراخوان‌ها، تشکیل پرونده برای متقاضیان، و پاسخ‌گویی به آنها را انجام می‌دهد.

 

  ۱. شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیئت علمی؛

  ۲. فراخوان عمومی برای جذب اعضای هیئت ‌علمی؛

  ۳. تصمیم‌گیری درباره چگونگی استخدام اعضای هیئت ‌علمی قراردادی، پیمانی، رسمی، آزمایشی، رسمی قطعی، و طرح سربازی و ماموریت و انتقال اعضای هیئت علمی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و مقررات بالادست؛

  ۴. اعلام نظر درباره جذب اعضای هیئت علمی متقاضی استخدام و متقاضیان راتبه تحصیلی از دیدگاه توانایی‌های علمی و صلاحیت عمومی؛

  ۵. نظارت بر اجرای قوانین و مقررات استخدام اعضای هیئت علمی؛

  ۶. ارائه گزارش‌ به هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی.

 

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی میراحمدی (نماینده نهاد مقام معظم رهبری و عضو)

دکتر ملوک السادات حسینی بهشتی (عضو)

دکتر حمید کاظمی (عضو)

دکتر اکرم قدیمی (عضو)

مهری صدیقی (دبیر و عضو)

دکتر سیروس علیدوستی (رئیس)

 

 

 از آذر ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۶

 

پرونده‎های پایان‌یافتهپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران‎مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

استخدام (پیمانی و پیمانی مشروط)

۱۶۹

انتقال

۰۱

طرح سربازی

۳۱

تبدیل وضعیت

۵۲

پرونده‌های در دست کار

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران‎

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

پیمانی

بررسی صلاحیت علمی

۶۶

بررسی صلاحیت عمومی، استعلام و تحقیق

۰۲

فرستاده شده به مرکز جذب

۱۱

راتبه

بررسی صلاحیت عمومی ، استعلام و تحقیق

۰۰

فرستاده شده به مرکز جذب

۱۰

در دست بررسی در اداره بورس

۵۰

دارای حکم بورس

۵۱

 

* خاتمه یافته شامل پرونده‌هایی است که متقاضی انصراف خود را اعلام کرده و یا در بررسی نهایی از نظر هیئت اجرایی جذب فاقد اولویت تشخیص داده شود.

نشست‌ها شمار
هیئت اجرایی جذب۲۹

کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

۱۵

کارگروه بررسی صلاحیت علمی

۲۵
نامه‌نگاری‌هایشمار
صادره۷۳۰
وارده۵۶۰

پشتیبانی فنی