برای پژوهشگران و دانشجویان

پیشنهادیه، پایان‌نامه، رساله

پیشنهاده، پایان‌نامه، و رساله

آگاهی از پیشینه موضوع پایان‌نامه و رساله؛ همانندجویی در نوشتارهای علمی؛ و ثبت تمام‌متن پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

سامانه‌ پیشینه‌ پژوهش سامانه‌ همانندجو سامانه‌ ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده

اشتراک منابع و همکاری میان کتابخانه‌ها

سامانه‌ عضویت فراگیر کتابخانه‌ها (غدیر) طرح امین

همکاری‌ علمی

پذیرش پیشنهاد همکاری‌های علمی دانشجویان و پژوهشگران با ایرانداک

پیشنهاد برگزاری رویداد علمی

خبرها و رویدادها

 

خبرهارویدادها

رویدادها

 
۱۲
دى
بررسی و ساخت مدل عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران
دانشجو: حمیدرضا مختاری اسکی استاد راهنما: دکتر سیروس علیدوستی استاد مشاور: دکتر جمشید بهشتی، دکتر...
۰۴
دى
ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۷ به پشتوانه تجربه چند دهه فعالیت پژوهشگاه علوم و...