برای سیاست‌گذاران علم و فناوری

رویدادها

 
۱۲
دى
بررسی و ساخت مدل عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران
دانشجو: حمیدرضا مختاری اسکی استاد راهنما: دکتر سیروس علیدوستی استاد مشاور: دکتر جمشید بهشتی، دکتر...
۰۴
دى
ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
ششمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۷ به پشتوانه تجربه چند دهه فعالیت پژوهشگاه علوم و...