کارگاه آموزشی آشنایی و کار با سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعات ایرانداک