آم‍ار طرح‌ غ‍دی‍ر: ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۱ -۱۳۸۰

آم‍ار طرح‌ غ‍دی‍ر: ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۱ -۱۳۸۰
۱۳۸۱
شابک: 
۹۶۴۷۵۱۹۲۱۴
۲۹۳ صفحه
۲۲,۰۰۰ ریال
چکیده

«طرح غدیر عضویت فراگیر کتابخانه ها» راهکار جدیدی است که برای ایجاد دسترسی مستقیم کاربران به منابع کتابخانه های دانشگاهی و براساس تجربه حاصل از«طرح تعمیم خدمات کتابخانه های تخصصی به افراد غیر عضو» طراحی و از سال ۱۳۸۷ به عنوان یک طرح دائمی اجرا شده است. گوناگون توصیف و با نتایج اجرای آن در سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸ و ۸۰-۱۳۷۹ مقایسه می‌کند.

استناد: 

بیرامی طارونی، حمیده، و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۱. آم‍ار طرح‌ غ‍دی‍ر: ع‍ض‍وی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۸۱ -۱۳۸۰. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه