طرح امین - امانت بین کتابخانه‌ها

 

لوگوی طرح امین

 

«امانت میان کتابخانه‌ها» که با نام «طرح امین» نیز شناخته می‌شود، توافقی رسمی میان شماری از کتابخانه‌ها است که بر پایه آن، هر کتابخانه‌ می‌تواند مدارک مورد نیاز کاربران خود را که هنگام در‌خواست در مجموعه‌اش ندارد، از مجموعه دیگر کتابخانه‌ها تأمین کند. با عضویت در این طرح، کتابخانه‌ها می‌توانند منابع دیگر کتابخانه‌ها را امانت بگیرند یا تصویر آنها را دریافت کنند. کتابخانه‌ها در برابر دریافت این خدمات از دیگر کتابخانه‌ها هزینه‌ای از پیش ‌تعیین‌ شده را در قالب بهامهر پرداخت می‌کنند. برای جلوگیری از درگیر شدن همه کتابخانه‌ها در فرایندهای مالی و اداری طرح، کتابخانه‌ها به یکی از دو نوع رابط و وابسته به عضویت طرح در می‌آیند. کتابخانه‌های رابط در هر مؤسسه مسئولیت هماهنگی با دیگر کتابخانه‌های مؤسسه و همچنین کتابخانه‌های مؤسسه‌های دیگر را در چارچوب این طرح دارند.

«امانت میان کتابخانه‌ها» که از سال ۱۳۴۸ و به‌عنوان نخستین طرح اشتراک منابع و همکاری میان کتابخانه‌های کشور در ایرانداک کلید خورد، هم‌اکنون در دوره‌های سه ساله انجام می‌شود. در دوره کنونی (هفتم) ۶۲ مؤسسه و ۱۶۴ کتابخانه عضویت دارند و بر پایه آیین‌نامه طرح همکاری می‌کنند. دوره آینده این طرح از نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ آغاز خواهد شد.

 

 

 

مؤسسه‌ها و کتابخانه‌های زیر پوشش

برای جلوگیری از درگیر شدن همه کتابخانه‌ها در فرایندهای مالی و اداری طرح، کتابخانه‌ها به یکی از دو نوع رابط و وابسته به عضویت طرح در می‌آیند. کتابخانه‌های رابط در هر مؤسسه مسئولیت هماهنگی با دیگر کتابخانه‌های مؤسسه و همچنین کتابخانه‌های مؤسسه‌های دیگر را در چارچوب این طرح دارند. اگر در یک مؤسسه تنها یک کتابخانه عضو باشد، آن کتابخانه رابط خواهد بود.

 

  سیاهه مؤسسه‌ها و کتابخانه‌های زیر پوشش طرح در دوره کنونی 

 

 

 

رایانامه: amin@irandoc.ac.ir

تلفن مستقیم: ۶۶۴۹۴۹۷۳ (۰۲۱)

تلفن داخلی: (داخلی ۲۵۶ و ۲۵۷) ۶۶۹۵۱۴۳۰ (۰۲۱)  

ساعت کار: ۸ تا ۱۶