گزارش عملکرد

نگاهی به عملکرد پژوهشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در نه‌ماهه نخست سال 1395
پژوهش

کارنامه پژوهش در ایرانداک

فروردين ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
کارنامه پژوهش در ایرانداک
پژوهش

کارنامه پژوهش در ایرانداک

فروردين ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
تعیین اولویت‌های پژوهش در حوزه محیط زیست با تحلیل رفتار پژوهشگران، سال 1395
پژوهش

اولویت‌های پژوهش در محیط زیست

فروردين ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
تهیه‌کننده: 
محمد ربیعی
گزارش عملکرد شش‌ماهه نخست سال 1394 پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
پژوهش

کارنامه پژوهش در ایرانداک

فروردين ۱۳۹۴ تا شهريور ۱۳۹۴