عضویت‌ها

انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران با مجوز شماره‌ ۲۳۷۳ / ۳ تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۸۸ و اساس‌نامه مصوب کمیسیون انجمن‌های علمی ایران با تلاش هیئت مؤسس با گرد هم آوردن اعضایی از میان دانشوران و فناوران در حوزه‌های گوناگون علمی در پی نزدیک ساختن اندیشه‌ها و پژوهش‌های آنان برای گسترش و پیشبرد دانش و کار در میان‌رشته‌ مدیریت اطلاعات است. این هدف با پژوهش؛ همکاری‌های علمی و پژوهشی؛ تشویق پژوهشگران؛ ارائه‌ خدمات آموزشی، پژوهشی، و فنی؛ برگزاری همایش‌های علمی؛ و انتشارات علمی در چارچوب برنامه‌ استراتژیک انجمن و منشور انجمن‌های علمی و با کمک همکاران افتخاری، ‌پشتیبانان، و کارکنان آن پی گرفته می‌شود.

این انجمن به منظور کمک به گسترش و پیشبرد توانایی‌های علمی در زمینه‌های ارتباطات و اطلاعات، توسعه کیفی نیروهای متخصص آن و بهبود سطح آموزش و پژوهش دانشگاه‌ها در جهت اجرای «طرح جامع آینده‌نگری ارتباطی و اطلاعاتی کشور» براساس پژوهشگری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای تشکیل شد. هیئت مدیره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است که هر سه سال یک‌بار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند. انجمن همچنین دارای یک مجمع عمومی است که هر سال برگزار می‌شود. انجمن دارای کمیته‌های تخصصی آموزش و پژوهش، انتشارات، آمار و اطلاعات، پذیرش و روابط عمومی و گردهمایی‌­های علمی است.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران یکی از اعضای حقوقی «انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران» است. از فعالیت‌های مشترک پژوهشگاه و انجمن می‌توان به برگزاری همایش "مدیریت دانش و علوم اطلاعات، پیوندها و برهم‌کنش‌ها" و انتشار «فصلنامه علمی پژوهشی علوم و فناوری اطلاعات» اشاره کرد.