عضویت‌ها

مجمع جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فناوری World Association of Industrial and Technological Research Organizations ‪(WAITRO)‬  نهادی است که زیر نظر سازمان ملل متحد شکل گرفته است. این نهاد وظیفه حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه را برعهده داشته و به دنبال تسهیل گردش تکنولوژی در جهان است.  فراهم آوردن مشوق‌های لازم و رویکردهای یکپارچه برای توسعه پایدار توسط اعضا، از ماموریت‌های این نهاد بین‌المللی است.

شبکه بین‌المللی اصطلاح‌شناسی که به اختصار به آن TermNet‌ اطلاق می‌شود، در اواخر دهه‌ ۷۰ میلادی توسط سازمان جهانی یونسکو طراحی و راه‌اندازی شد. عضویت در ترم‌نت به دو ‌صورت عضویت دایمی (اعضایی که به‌صورت فعال در فعالیت‌های ترم‌نت شرکت می‌کنند) و عضویت پیمانی (افراد یا مؤسساتی که از طریق شیوه‌های مالی یا خدمات به نوعی از اهداف ترم‌نت پشتیبانی می‌کنند) است.

فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسه‌های کتابداری (ایفلا)، سازمان بین‌المللی مهمی است که نماینده علاقه‌مندی‌های کتابخانه‌ها، خدمات اطلاع‌رسانی وکاربران آن‌هاست. این انجمن غیردولتی، مستقل و بین‌المللی، وابستگی‌های رسمی پیوسته‌ای با یونسکو دارد. ایفلا عرصه جهانی حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی است.