عضویت‌ها

فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسه‌های کتابداری (ایفلا)، سازمان بین‌المللی مهمی است که نماینده علاقه‌مندی‌های کتابخانه‌ها، خدمات اطلاع‌رسانی وکاربران آن‌هاست. این انجمن غیردولتی، مستقل و بین‌المللی، وابستگی‌های رسمی پیوسته‌ای با یونسکو دارد. ایفلا عرصه جهانی حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی است.