تصویر samai@irandoc.ac.ir

سید مهدی سمائی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی از دانشگاه تهران

دانشیار پژوهشکده مدیریت دانش

زندگی‌نامه

  • زبا‌ن‌شناس؛
  • استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)؛
  • مشاور گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

تحصیلات

  • ۷۴ تا ۷۷ - دکتری تخصصی زبان‌شناسی با گرایش . دانشگاه تهران

زمینه‌های پژوهشی

جامعه‌شناسی زبان
واژگان
صرف
آواشناسی
صرف رایانه‌ای

اطلاعات تماس

طرح پژوهشی

مقاله ادواری

مقاله همایش علمی

پشتیبانی فنی