تصویر doroudi@irandoc.ac.ir

فریبرز درودی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

استادیار

زندگی‌نامه

فریبرز درودی دانش آموخته دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی در سال ۱۳۸۷ از دانشگاه آزاد اسلامی است. کارشناسی‌ارشد و کارشناسی خود را نیز در همین رشته به انجام رسانده است.
او فعالیت علمی خود را از سال ۱۳۹۳ با عضویت در هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران شروع کرد و استادیار پژوهشکده علم‌سنجی و تحلیل‌اطلاعات است. حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه او عبارتند از: فناوری‌اطلاعات، مصورسازی اطلاعات و نقد منابع اطلاعاتی

تحصیلات

  • ۸۳ تا ۸۷ - دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی با گرایش . دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

زمینه‌های پژوهشی

سواد دیداری
فناوری اطلاعات
نقد کتاب

اطلاعات تماس

مقاله ادواری

راهنمایی

پشتیبانی فنی