تصویر sajedinejad@irandoc.ac.ir

آرمان ساجدی‌نژاد

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مهندسی صنایع از دانشگاه تربیت مدرس

استادیار

زندگی‌نامه

در سال ۱۳۶۰ متولد و در سال ۱۳۷۸ در دانشکده فنی دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شدم. در سال ۱۳۸۳ با تمرکز بر اتوماسیون خط تولید، دانش‌آموخته شده و در همان سال در دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی صنایع و گرایش سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی مشغول به تحصیل شدم و با تمرکز بر مدیریت استراتژیک و ارزیابی عملکرد در سال ۱۳۸۵ تحصیلات خود را در آن مقطع به پایان رساندم.
در سال ۱۳۸۶ با پذیرش در مقطع دکترای مهندسی صنایع در دانشگاه تربیت مدرس تحصیلات خود را با تمرکز بر مدیریت و مدلسازی زنجیره تامین و شبیه‌سازی پیش برده و در سال ۱۳۹۰ به پایان رساندم.
به منظور تمرکز تخصصی در زمینه بهینه‌سازی و فناوری اطلاعات، دوره فرادکتری را از سال۱۳۹۱ آغاز نموده و در سال ۱۳۹۳ به پایان رساندم.
از سال ۱۳۹۵ به عنوان استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) در پژوهشکده مدیریت فناوری اطلاعات ایران فعالیت خود را آغاز نموده و در زمینه‌های پژوهشی مدلسازی داده و اطلاعات مشغول به کار هستم.

تحصیلات

  • ۸۶ تا ۹۰ - دکتری تخصصی مهندسی صنایع با گرایش . دانشگاه تربیت مدرس

زمینه‌های پژوهشی

مدلسازی داده و اطلاعات سازمانی
شبیه‌سازی و مدل‌های بهینه‌سازی
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت اطلاعات
لجستیک و زنجیره تامین

اطلاعات تماس

پشتیبانی فنی