طرح‌ریزی فرایند برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت عتف

طرح‌ریزی فرایند برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت عتف
تاریخ: 
خرداد ۱۳۹۶
نوع طرح پژوهشی: 
وضعیت طرح: 
دسته‌بندی موضوعی: 
چکیده: 

یکی از مسائل مهم در ارتباط با برنامه‌ریزی‌های مربوط به کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی آموزش عالی، برگزاری همایش سالانه مرتبط با فعالیت‌های حرفه‌ای و تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی است.

شرح مساله: از آنجا که بسیاری از اطلاعات و برنامه‌های اجرایی کتابخانه‌‌ها در تعامل سازنده مدیران این نهادهای فرهنگی شکل می‌گیرد، لذا برنامه‌ریزی و طراحی برگزاری همایش‌های سالانه مدیران کتابخانه‌ها با بیان تمامی جزییات می‌تواند به توسعه و گسترش فعالیت‌های تخصصی کتابخانه‌های وابسته به آموزش‌عالی یاری رساند تا آنها بتوانند در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای خود به صورت تخصصی و کارآمد عمل کرده و از تجارب هم بهره گیرند.

هدف: برنامه ریزی برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه های وابسته به آموزش عالی به همراه مشخص ساختن فرایندهای کاری و شبکه‌سازی میان کتابخانه‌ها، تبیین نحوه اشتراک منابع، نرم افزارها، و ثبت ایده ها و نظرها، ایجاد شرایط هماهنگی، ‌زمینه های همکاری و تبادل دانش مشترک و در نهایت ارائه برنامه منظمی برای برگزاری سالانه و مستمر همایش است.

مراحل انجام کار: ۱. انجام ادبیات و پیشینه پژوهش؛ ۲. طراحی و تهیه پرسشنامه و ارسال و دریافت آن از کتابخانه‌های کشور؛ ۳. تحلیل اطلاعات و تنظیم یافته‌ها، نتایج و پیشنهادها و طراحی برگزاری همایش.

طرح در یک سال به انجام می‌رسد که شامل گام اول ۵ ماه، گام دوم ۷ ماه  است.

طبقه بندی موضوعی: 
فایل پیوست: 
استناد: 
درودی، فریبرز. نامشخص. طرح‌ریزی فرایند برگزاری همایش سالانه مدیران کتابخانه‌های زیر پوشش وزارت عتف. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی