پژوهشکده مدیریت فناوری اطلاعات

درباره پژوهشکده

کار پژوهشکده مدیریت فناوری اطلاعات در زمینة دریافت فناوری اطلاعات همچون منبعی کلیدی است که توانمندی‌های استراتژیک و عملیاتی را در طراحی، ساخت، و عرضه محصولات برای بیشینه‌سازی رضایت کاربران، بهره‌وری، و سودآوری پیش می‌برد. سامانه‌های مدیریت اطلاعات و اطلاعات مدیریت علم و فناوری، تعامل انسان و اطلاعات، امنیت اطلاعات، پذیرش فناوری اطلاعات، اخلاق فناوری اطلاعات، حقوق فناوری اطلاعات، عمومی‌سازی کاربرد فناوری اطلاعات، و کاربست فناوری اطلاعات در زنجیره ارزش از زمینه‌های پژوهشی پژوهشکده در چارچوب اساسنامه و برنامه استراتژیک ایرانداک و سندهای بالادست علم و فناوری هستند.

حوزه‌های پژوهشی

ذخیره و بازیابی اطلاعات - تعامل انسان و اطلاعات - امنیت اطلاعات - پردازش الگو و فناوری‌های شبکه‌ای - سیستم‌های تحلیل داده‌ها - مدیریت تغییر فناوری اطلاعات - مدیریت نیروی انسانی در فناوری اطلاعات - مدیریت بودجه و هزینه فناوری اطلاعات - مدیریت سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات - مدیریت مسیر شغلی در حوزه فناوری اطلاعات - مدیریت تقاضای فناوری اطلاعات/ اولویت‌بندی پروژه‌های فناوری اطلاعات - سنجش عملکرد فناوری اطلاعات - مدیریت امنیت فناوری اطلاعات - مدیریت نوآوری فناوری اطلاعات - مدیریت مخاطره فناوری اطلاعات - مدیریت کیفیت فراگیر و فناوری اطلاعات - مدیریت پذیرش فناوری اطلاعات - عمومی‌سازی کاربرد فناوری اطلاعات - مدیریت پدیده‌های ملی با استفاده از فناوری اطلاعات - کاربست فناوری اطلاعات در زنجیره ارزش سازمان

طرح‌های پژوهشی

مقاله ادواری

مقاله همایش علمی

راهنمایی

مشاوره پایان‌نامه

ارتباط با پژوهشکده

  • تلفن داخلی: 
    ۵۲۵

پشتیبانی فنی