search_icon_irandoc
...
َ

سه دانشگاه ایران در میان ۵۰۰ مؤسسه سبز جهان قرار گرفت

 

دانشگاه‌های «زنجان»، «فردوسی مشهد»، و «تهران» در فهرست مؤسسات برتر جهان در نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک» قرار گرفتند.

 

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» رتبه‌بندی جهانی دانشگاهی «گرین‌متریک» گزارش سال 2016 خود را دربارۀ توسعۀ پایدار در مؤسسه‌های آموزشی ـ پژوهشی  منتشر کرده که بر پایۀ آن دانشگاه‌های «زنجان»، «فردوسی مشهد»، و «تهران» توانسته‌اند در فهرست مؤسسه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گیرند.

«گرین‌متریک» از شش شاخص کلیدی " محیط زیست و زیرساخت"، "انرژی و تغییرات اقلیمی"، "مدیریت پسماند"، "آب"، "حمل و نقل"، و "آموزش" برای رتبه‌بندی مؤسسه‌ها استفاده می‌کند.

با هدف ارائۀ چشم‌اندازی جامع از شرایط و سیاست‌های مرتبط با محیط زیست و توسعۀ پایدار در دانشگاه‌های کشورهای گوناگون راه‌اندازی شده است.

«گرین‌متریک»  ابزاری برای جلب توجه مدیران و سیاست‌گذاران در محیط‌های دانشگاهی فراهم آورده و سالانه بیش از 10هزار مؤسسه توسط این نظام رتبه‌بندی ارزیابی می‌شوند که فهرست ۵۰۰ مؤسسه برتر بر روی وب منتشر می‌شود.

در جدول زیر امتیاز کل و رتبۀ جهانی مؤسسه‌های ایرانی برتر آمده است:

 امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «گرین‌متریک»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ جهانی

دانشگاه زنجان

5971

75

دانشگاه فردوسی مشهد

4484

238

دانشگاه تهران

3109

431

 

بر پایۀ گزارش سال 2016 رتبه‌بندی «گرین‌متریک»، «University of California Davis» دارای بیش‌ترین امتیاز و سبزترین مؤسسۀ دنیا است.

برای آگاهی از جزئیات امتیازات در هر شاخص و دانشگا‌های برتر جهان به وبگاهمراجعه نمایید http://nema.irandoc.ac.ir/ پایان خبر/

 

 

 

تاریخ درج خبر : 95/10/13