search_icon_irandoc
...
َ

نام 44 مؤسسۀ ایرانی در فهرست 185 مؤسسۀ برتر کشورهای جهان اسلام

نظام رتبه‌بندی کیفیت پژوهش «آی.تی.یو.» در ویرایش سال 2016 خود نام 44 مؤسسۀ ایرانی را در فهرست 185 مؤسسۀ برتر در کشورهای جهان اسلام قرار داده است.

به گزارش «روابط عمومي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران» براساس گزارش سامانه «نما»  در ویرایش 2016 نظام رتبه‌بندی کیفیت پژوهش «آی.تی.یو.»، 486 مؤسسه ارزیابی شده‌اند که 109 مؤسسه از ایران بوده است.

نظام رتبه‌بندی کیفیت پژوهش «آی.تی.یو.» مؤسسه‌های جهان اسلام را بر پایۀ پنج سنجۀ مرتبط با کیفیت ارزیابی و رتبۀ آنها را منتشر می‌کند. شمار و نسبت انتشارات در یک درصد (1%)، 10 درصد (10%)، و 50 درصد (50%) نشریه‌های برتر، شمار و نسبت همکاری علمی بین مؤسسه‌های هم‌میهن (همکاری ملی)، و شمار و نسبت همکاری علمی جهانی (همکاری جهانی) سنجه‌های ارزیابی این نظام هستند.

گفتنی است، دانشگاه تهران در سنجه‌های شمار و نسبت انتشارات در یک درصد، 10 درصد، و 50 درصد نشریه های برتر و هم‌چنین در همکاری علمی جهانی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در همکاری علمی ملی جایگاه اول را در ایران به خود اختصاص داده‌اند.

افزودنی است، ایران و ترکیه، هر کدام با 44 مؤسسه، بیشترین شمار مؤسسه‌ها را در این نظام رتبه‌بندی دارند. مصر با 17 مؤسسه، مالزی با 17 مؤسسه، پاکستان با 12 مؤسسه، و عربستان با 10 مؤسسه در جایگاه‌های بعدی در این فهرست قرار دارند.

شایان ذکر است، این نظام رتبه‌بندی داده‌های لازم برای ارزیابی مؤسسه‌ها را از نمایه‌نامۀ استنادی «اسکوپوس» گردآوری می‌کند.

گفتنی است، سامانۀ «نما» که توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و با پشتیبانی دبیرخانه شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری راه‌اندازی شده و روزآمد می‌شود به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. این سامانه در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR رایگان در دسترس همگان است.

تاریخ درج خبر : 95/12/16