search_icon_irandoc
...
َ

سامانه «جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان» (نما) رونمایی شد

با رونمایی سامانه «نما» جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان با توجه به شاخص‌های کلیدی جهانی علم، فناوری، و نوآوری مشخص می شود.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» سامانه «جایگاه علم، فناوری، و نوآوری ایران در جهان (نما)» با هدف شناسایی، توصیف، و گزارش درست و روزآمد جایگاه کشور در شاخص‌های کلیدی جهانی علم، فناوری، و نوآوری توسط دکتر احمدی، معاون پژوهش وزارت عتف امروز در یکصد و چهل و نهمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری رونمایی شد.

 

دکتر سیرروس علیدوستی، رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در توضیح این سامانه گفت: «نما» ساختار و روش‌شناسی شاخص‌های کلیدی جهانی علم، فناوری، و نوآوری را می‌گوید و امتیاز و رتبه ایران را در ابعاد گوناگون آنها گزارش می‌دهد.
وی افزود: این شاخص‌ها در هفت گروه جایگاه پژوهش گران، جایگاه نشریه‌های علمی، جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های فراگیر رتبه‌بندی، جایگاه مؤسسه‌ها درنظام‌های موضوعی رتبه‌بندی، جایگاه مؤسسه‌ها در نظام‌های رتبه‌بندی وبگاه‌ها، جایگاه ایران درنمایه‌های استنادی و جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های علم، فناوری، و نوآوری دسته‌بندی شده‌اند. 
دبیر کمیسیون تخصصی علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر تاکید کرد: مدیران، سیاست‌گذاران، و پژوهش گران علم، فناوری، و نوآوری می‌توانند با «نما» به گزارش بیش از 70 شاخص جهانی دسترسی یابند و از آنها در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری و پژوهش بهره برند.

 

 

هم چنین بهروز رسولی به معرفی خدمات سامانه نما پرداخت و گفت: بررسی روند چندساله، گزارش‌های سالانه، توصیف شاخص‌ها از خدمات این سامانه است.

برای سهولت دسترسی به گزارشها کاربران می توانند با اشتراک در nema.irandoc.ac.ir به محض بروز رسانی، به اطلاعات جدید دست یابند.

گفتنی است، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با پشتیبانی دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات، و فناوری سامانه «نما» را طراحی نموده و امروز 8 دی 1395 توسط دکتر احمدی، معاون پژوهش وزارت عتف رونمایی شد


تاریخ درج خبر : 95/10/08