search_icon_irandoc
...
َ

کسب رتبه سوم طرح پژوهشی ایرانداک در جشنواره هفته پژوهش کتابخانه ملی

 

طرح پژوهشی «بررسی عوامل موثر بر کسب و کار سایه‌نویسی در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی در ایران» در اختتامیه هفتمین جشنواره هفته پژوهش کتابخانه ملی رتبه سوم را کسب کرد.

 

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» طرح پژوهشی «بررسی عوامل موثر بر کسب و کار سایه‌نویسی در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی در ایران» نوشتۀ بهروز رسولی، حمیدرضا مختاری اسکی، مجید نبوی، مرتضی نبی میبدی، مریم نظری، و سیروس علیدوستی رتبۀ سوم را در بخش طرح‌های پژوهشي جشنواره هفته پژوهش کتابخانه ملی به دست آورد.

بهروز رسولی با اشاره به برگزاری این جشنواره در چندین بخش، شامل پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، کتب تألیفی، تدوین و ویراستاری کتاب، ترجمۀ کتاب، طرح‌های پژوهشی، و پژوهشگران در کتابخانۀ ملی افزود: در هر کدام از این بخش‌ها آثاری از داخل و خارج از سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی به دبیرخانۀ جشنوارۀ ارسال شده بود که از بین آنها، بر پایۀ معیارهای متفاوت، به آثار برتر لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.

وی گفت: طرح پژوهشی «بررسی عوامل موثر بر کسب و کار سایه‌نویسی در پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی در ایران» مسائل اخیر دامن‌گیر فضای آموزش عالی ایران، یعنی بازار پایان‌نامه و رساله‌نویسی و عوامل موثر بر این بازار را در کانون توجه قرار داده است.

نویسنده اول این طرح تصریح کرد: این پژوهش به روش کیفی انجام شده بود که داده‌های آن از طریق مصاحبه با کنشگران کلیدی در این زمینه (یعنی سایه‌نویسان و مشتریان) گردآوری شد.

دانشجوی دکترای ایرانداک با بیان اینکه این پژوهش از نخستین کوشش‌ها برای شناسایی ابعاد و دامنۀ این مسئله نیز به شمار می‌آید تاکید کرد: بر پایۀ یافته‌های این پژوهش عوامل متفاوت و بسیاری می‌توانند بر این پدیده تأثیرگذار باشند، از عوامل اقتصادی و شغلی گرفته تا عوامل آموزش عالی.

رسولی ادامه داد: یافته‌های پژوهش در سه دستۀ چیستی، چرایی، و چگونگی دسته‌بندی شد؛ در بخش چیستی سایه‌نویسی مسائلی همانند نام‌های گوناگون این پدیده در ایران، دامنه، ویژگی‌ها، جوانب مالی آن بررسی شد؛ همچنین، در بخش چرایی سایه‌نویسی به عوامل مؤثر بر این پدیده، یعنی مسائل انگیزه‌های سایه‌نویسان و مشتریان برای روی آوردن به این بازار، مسائل اقتصادی، نقش دانشگاه‌ها، نقش اساتید، و نقش نظام آموزش عالی پرداخته شد. در بخش چگونگی سایه‌نویسی فرایند انجام سایه‌نویسی از کانال‌های بازاریابی تا نحوۀ تحویل آثار توسط سایه‌نویسان به مشتریان تشریح شد.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد نظریه‌هایی در حوزۀ علوم اجتماعی و فساد یقه‌سفیدها هستند که می‌توانند پدیدۀ سایه‌نویسی را توجیه کنند، از نظریۀ پنجره شکسته گرفته که نخستین بار توسط پژوهشگران آمریکایی مطرح شد تا نظریۀ آشوب اجتماعی. نتایج این طرح اشاره‌های ارزشمندی برای شناسایی پدیدۀ سایه‌نویسی در ایران را شامل می‌شود.»

گفتنی است، اختتامیه این جشنواره روز چهارشنبه هشتم دی ماه 1395 در سالن حکمت کتابخانه ملی برگزار شد.

تاریخ درج خبر : 95/10/15