search_icon_irandoc
...
َ

چهار واسپارگاه سازمانی ایران در فهرست برترین‌های مؤسسۀ «وبومتریکس»

 

بر پایۀ ویرایش ژانویۀ سال 2017 مؤسسۀ «وبومتریکس»، واسپارگاه (مخزن) دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، برترین واسپارگاه ایرانی است که در این فهرست رتبۀ یک هزار و 56 جهانی و رتبۀ نخست ملی را به دست آورده است.

 

 

به گزارش «روابط عمومي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران» بر پایۀ ویرایش ژانویۀ سال 2017 مؤسسۀ «وبومتریکس»، چهار واسپارگاه سازمانی ایرانی در فهرست واسپارگاه‌های برتر این نظام رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند.

پس از «واسپارگاه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی اردبیل» که رتبۀ نخست ملی را به دست آورده، «واسپارگاه دانشگاه علوم پزشکی آجا»، «واسپارگاه دانشگاه علوم پزشکی کرمان»، و «واسپارگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر» در رتبه‌های دوم تا چهارم ملی قرار گرفته‌اند.

 

 

گفتنی است، هدف کلیدی از انتشار «رتبه‌بندی واسپارگاه‌های سازمانی»، پشتیبانی از برنامه‌های دسترسی آزاد به انتشارات علمی در قالب الکترونیکی و دیگر آثار است. این نظام رتبه‌بندی مؤسسه‌ها را تشویق می‌کند تا منابع اطلاعاتی علمی و غیرعلمی خود را بر روی وب منتشر کنند تا همگان از آنها بهره‌مند شوند.

حجم اطلاعات موجود بر روی واسپارگاه (اندازه)، رؤیت‌پذیری، فایل‌های غنی (دسترسی)، و شمار انتشارات در پایگاه «گوگل اسکالر» (پژوهش) شاخص‌هایی هستند که «وبومتریکس» از آنها برای ارزیابی واسپارگاه‌ها استفاده می‌کند.

 

بر پایۀ گزارش «وبومتریکس»، «Arxiv.org e-Print Archive» دارای بیش‌ترین امتیاز و پیشگام مؤسسه‌های دنیا در نظام رتبه‌بندی واسپارگاه‌های سازمانی است. همچنین، پس از این مؤسسه، «CiteSeerX»، «Smithsonian/NASA Astrophysics Data System»، «Europe PubMed Central»، و «Research Papers in Economics RePEc» جایگاه دوم تا پنجم این نظام رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.

تاریخ درج خبر : 95/12/11