search_icon_irandoc
...
َ

دريافت پژوهانه دكتري منوط به ثبت پروپوزال در پايگاه پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران شد

در مرحلهء سوم طرح پژوهانه، تنها دانشجوياني كه اطلاعات و مشخصات خود و پيشنهاده (پروپزال) رساله‌‌شان را در پايگاه پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران ثبت نموده‌اند، پژوهانه پرداخت خواهد شد.

در مرحله سوم طرح پژوهانه، تنها دانشجوياني كه اطلاعات و مشخصات خود و پيشنهاده (پروپزال) رساله‌‌شان در پايگاه پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران ثبت نموده‌اند، پژوهانه پرداخت خواهد شد. به گزارش "روابط‌عمومي و بين‌الملل پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران" از اين پس دانشجويان واجد شرايط دريافت پژوهانه بايد اطلاعات خود و پيشنهاده (پروپزال) رساله‌شان را در پايگاه ثبت پيشنهاده و اطلاعات پايان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصيلات تكميلي ثبت نمايند. دانشجويان علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي شيوه‌نامه اجرايي طرح پژوهانه، مصوب بهمن ماه 1388، مي‌بايست ورودي نيمسال دوم سال 1386 به بعد باشند و پيشنهاده (پروپوزال) رساله آنها در بازه زماني 15/11/1388 تا 31/6/1389 تصویب شده و هم‌چنين از از اول مهرماه 1389 در پايگاه پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران ثبت شده باشد. لازم به ذكر است، اطلاعات دانشجويان متقاضي پژوهانه پس از تاييد موسسه مربوطه، توسط پژوهشگاه دريافت خواهد شد و در مقاطع زمانی طراحی شده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می شود.

تاریخ درج خبر : 89/07/07