رویدادهای علمی

موضوع

 

ارائه دهنده

 
پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
پردازش زبان طبیعی و علوم شناختی

پردازش زبان طبیعی و علوم شناختی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
زبان‎شناسی رایانشی و علوم‌شناختی

زبان‎شناسی رایانشی و علوم‌شناختی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
سواد اطلاعاتی: کاربردها، کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی

سواد اطلاعاتی: کاربردها، کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
«از خواب‌نامه تا لغت‌نامه» (ملاحظاتی در باب انتخاب واژگان بیگانه)

«از خواب‌نامه تا لغت‌نامه» (ملاحظاتی در باب انتخاب واژگان بیگانه)

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
بازیابی محتوا محور تصاویر با استفاده از روش بسته‌ واژگان تصویری

بازیابی محتوا‌ محور تصاویر با استفاده از روش بسته‌ واژگان تصویری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

صفحه‌ها

پشتیبانی فنی