رویدادهای علمی

موضوع

 

ارائه دهنده

 
adding value to information systems: a new model

adding value to information systems: a new model

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، اتاق ۳۱۴
اسم‌هایی که فراموش می‌شود

اسم‌هایی که فراموش می‌شود

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سرای دانش
the Routledge companion to sociolinguistics Part 2: social correlates: Chapter 6: social class

the Routledge companion to sociolinguistics Part 2: social correlates: Chapter 6: social class

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، اتاق ۴۰۳
علم طراحی در پژوهش سامانه‌های اطلاعاتی

علم طراحی در پژوهش سامانه‌های اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
مدل داده‌ای سریف

مدل داده‌ای سریف

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو
رأس هرم: مروری بر اجزای کلیدی مدل‌های کسب و کار

رأس هرم: مروری بر اجزای کلیدی مدل‌های کسب و کار

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو
نظام‌های شناساگر دیجیتالی: ارزیابی تطبیقی

نظام‌های شناساگر دیجیتالی: ارزیابی تطبیقی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
کتابخانه دیجیتال و کشورهای در حال توسعه: فرصت‌ها و چالش‌ها

کتابخانه دیجیتال و کشورهای در حال توسعه: فرصت‌ها و چالش‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو
سامانه‌های پشتیبانی تصمیم

سامانه‌های پشتیبانی تصمیم

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو
معرفی پژوهش مطالعه موردی: رویکرد آیزنهارت

معرفی پژوهش مطالعه موردی: رویکرد آیزنهارت

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو
معناشناسی در بازیابی اطلاعات

معناشناسی در بازیابی اطلاعات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو
استخراج خودکار کلمات کلیدی از متون علمی فارسی

استخراج خودکار کلمات کلیدی از متون علمی فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
حملات منع سرویس، انواع، ابزارها و روند پیشرفت

حملات منع سرویس، انواع، ابزارها و روند پیشرفت

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
معرفی هستان‌نگار و چگونگی ساخت آن

معرفی هستان‌نگار و چگونگی ساخت آن

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
فناوری اطلاعات و پروژه ژنوم انسان

فناوری اطلاعات و پروژه ژنوم انسان

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
چالش‌های یادگیری الکترونیکی در فرهنگ آموزشی ایران

چالش‌های یادگیری الکترونیکی در فرهنگ آموزشی ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو
شناساگر دیجیتال شی اطلاعاتی: ضرورت‌ها، کاربردها و نظام‌ها

شناساگر دیجیتال شی اطلاعاتی: ضرورت‌ها، کاربردها و نظام‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو
راهکارهای مقابله نرم‌افزاری با سرقت علمی

راهکارهای مقابله نرم‌افزاری با سرقت علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
نقش نظام آموزشی

نقش نظام آموزشی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

صفحه‌ها

پشتیبانی فنی