رویدادهای علمی

موضوع

 

ارائه دهنده

 
سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی

سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
آرشیو وب، فناوری، کاربرد و منظرگاه آینده

آرشیو وب، فناوری، کاربرد و منظرگاه آینده

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
مبانی و راهبردهای آموزش دینی در فضای مجازی

مبانی و راهبردهای آموزش دینی در فضای مجازی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
کاربردهای فناوری رایانش ابری در حوزه یادگیری الکترونیکی

کاربردهای فناوری رایانش ابری در حوزه یادگیری الکترونیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
تلفیق داده‎ها: رویکردی نوین مبتنی بر نظریه بیز برای تلفیق تصاویر علمی

تلفیق داده‎ها: رویکردی نوین مبتنی بر نظریه بیز برای تلفیق تصاویر علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو
مصورسازی اطلاعات:‌ مبانی نظری و کاربرد آن در طراحی رابط‌کاربر گرافیکی

مصورسازی اطلاعات:‌ مبانی نظری و کاربرد آن در طراحی رابط‌کاربر گرافیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
جایگاه ارزشیابی و فراارزشیابی در نظام‌های یادگیری الکترونیکی

جایگاه ارزشیابی و فراارزشیابی در نظام‌های یادگیری الکترونیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
رمزگذاری تابعی: دیدگاهی جدید در رمزنگاری کلید عمومی

رمزگذاری تابعی: دیدگاهی جدید در رمزنگاری کلید عمومی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سرای دانش
متروپلیس: الیناسیون و ماشینیسم

متروپلیس: الیناسیون و ماشینیسم

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
1984: آرمان‌شهر وضدآرمان‌شهر

۱۹۸۴: آرمان‌شهر وضدآرمان‌شهر

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
ترومن‌شو: ابرواقعیت و رئالیتی تی‌وی

ترومن‌شو: ابرواقعیت و رئالیتی تی‌وی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
سیتیزن فور: حریم خصوصی و نظارت

سیتیزن فور: حریم خصوصی و نظارت

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
سیتیزن فور: افشاگر و افشاگری

سیتیزن فور: افشاگر و افشاگری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
سوگیری و معادلسازی در مطالعات بین فرهنگی

سوگیری و معادلسازی در مطالعات بین فرهنگی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سرای دانش
Overview and Framework for Data and Information Quality Research

Overview and Framework for Data and Information Quality Research

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سرای دانش
information visualization

information visualization

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، اتاق ۳۰۵

صفحه‌ها

پشتیبانی فنی