رویدادهای علمی

موضوع

 

ارائه دهنده

 
تکوین فناوری ارتباطات و اطلاعات در بستر زمان

تکوین فناوری ارتباطات و اطلاعات در بستر زمان

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
رویکردهای پژوهشی در حوزه رفتار اطلاع‌یابی

رویکردهای پژوهشی در حوزه رفتار اطلاع‌یابی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
آواشناسی آکوستیک و شنیداری

آواشناسی آکوستیک و شنیداری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
سومین نشست نقد کتاب «دورکاری در سازمان‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی»

سومین نشست نقد کتاب «دورکاری در سازمان‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی»

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، کتابخانه
دومین نشست نقد کتاب با عنوان «ساختواژه اصطلاح‌شناسی ومهندسی دانش»

دومین نشست نقد کتاب با عنوان «ساختواژه اصطلاح‌شناسی ومهندسی دانش»

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، کتابخانه
معماری سیستم‌های فرایادگیری

معماری سیستم‌های فرایادگیری

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
تاملی بر چالش‌های تحقق شهر الکترونیکی در ایران

تاملی بر چالش‌های تحقق شهر الکترونیکی در ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ارزیابی پژوهش: شیوه‌ها، مدل‌ها و چالش‌ها

ارزیابی پژوهش: شیوه‌ها، مدل‌ها و چالش‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

صفحه‌ها

پشتیبانی فنی