رویدادهای علمی

موضوع

 

ارائه دهنده

 
آمایش مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی کشور: از ضرورت تا فرصت

آمایش مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی کشور: از ضرورت تا فرصت

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
کاربرد سواد دیداری در بهبود بهره‌گیری از سواد اطلاعاتی

کاربرد سواد دیداری در بهبود بهره‌گیری از سواد اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
کتابخانه دیجیتالی: سیستم، سازمان، یا نهاد؟

کتابخانه دیجیتالی: سیستم، سازمان، یا نهاد؟

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
رویکردهای پژوهشی در حوزه سواد اطلاعاتی

رویکردهای پژوهشی در حوزه سواد اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم

همایش ملی فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم

مکان: 
دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران، سالن شهید دهشور
اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

دستاوردهای پژوهشی نوآوری و فناوری (الکترونیکی)

مکان: 
سالن همایش‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اولین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در نوآوری و فناوری

گردهم‌آیی محققان نوآوری و فناوری

مکان: 
سالن همایش‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زبان‌شنـاسی رایانشـی

زبان‌شناسی رایانشـی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌و‌گو
اجرای موفق طرح‌های ملی پارساها: در جستجوی عوامل

اجرای موفق طرح‌های ملی پارساها: در جستجوی عوامل

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
یکپارچه‎سازی خدمات کتابخانه‎های دیجیتال

یکپارچه‎سازی خدمات کتابخانه‎های دیجیتال

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
اختصارسازی در زبان فارسی

اختصارسازی در زبان فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
معرفی فارس‌نت: نخستین شبکه واژگانی زبان فارسی

معرفی فارس‌نت: نخستین شبکه واژگانی زبان فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
انگاره توسعه اطلاعاتی در جهان پساصنعتی

انگاره توسعه اطلاعاتی در جهان پساصنعتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مسائل زبانشناختی بازشناسی گفتار فارسی

مسائل زبانشناختی بازشناسی گفتار فارسی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو

صفحه‌ها

پشتیبانی فنی