رویدادهای علمی

رویکردهای پژوهشی در حوزه تعامل انسان با رایانه

رویکردهای پژوهشی در حوزه تعامل انسان با رایانه

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
رویکردهای پژوهشی در حوزه سواد اطلاعاتی

رویکردهای پژوهشی در حوزه سواد اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
رویکردهای پژوهشی در حوزه رفتار اطلاع‌یابی

رویکردهای پژوهشی در حوزه رفتار اطلاع‌یابی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
رمزگذاری تابعی: دیدگاهی جدید در رمزنگاری کلید عمومی

رمزگذاری تابعی: دیدگاهی جدید در رمزنگاری کلید عمومی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سرای دانش
سوگیری و معادلسازی در مطالعات بین فرهنگی

سوگیری و معادلسازی در مطالعات بین فرهنگی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سرای دانش
Overview and Framework for Data and Information Quality Research

Overview and Framework for Data and Information Quality Research

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سرای دانش
information visualization

information visualization

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، اتاق ۳۰۵
adding value to information systems: a new model

adding value to information systems: a new model

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، اتاق ۳۱۴
اسم‌هایی که فراموش می‌شود

اسم‌هایی که فراموش می‌شود

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، سرای دانش
the Routledge companion to sociolinguistics Part 2: social correlates: Chapter 6: social class

the Routledge companion to sociolinguistics Part 2: social correlates: Chapter 6: social class

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، اتاق ۴۰۳
علم طراحی در پژوهش سامانه‌های اطلاعاتی

علم طراحی در پژوهش سامانه‌های اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو

پشتیبانی فنی