رویکردهای پژوهشی در حوزه تعامل انسان با رایانه

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
نوع مناسبت: 
موضوع رویداد: 
رویکردهای پژوهشی در حوزه تعامل انسان با رایانه

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی